Rådgivning

På baggrund af mit hidtidige virke kan jeg tilbyde rådgivning inden for museumsadministration og –udvikling, dansk og internationalt museumssamarbejde og arbejde med kulturarv, konferenceplanlægning og –organisationpublikations- og redaktionsvirksomhed samt fonds- og turismevirksomhed.

small002-fos luftfoto 2014 010
Fiskeri- og Søfartsmuseet: Jeg var ansat som direktør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg fra 1/2 1988 til 30/6 2015. Nærmere herom på Aktiviteter: Fiskeri- og Søfartsmuseet. Foto: FOS

tekst
Søfartssamlingerne i Troense: Jeg var ansat som inspektør ved Søfartssamlingerne i Troense fra 1/1 1983 til 31/1 1988 under Svendborg & Omegns Museum, hvor jeg fra 1984-1988 desuden fungerede som souschef.

small003-f1000015
Motorfyrskib nr. I: Jeg medvirkede ved erhvervelsen af Motorfyrskib nr. I til Esbjerg og stiftelsen af Fyrskibsfonden i 1989. Forestod opbygningen af udstillinger om bord og virkede i knap 20 år som konsulent for skib og fond.

small004-museum vessel e 1
Museumskutter E 1 CLAUS SØRENSEN blev drevet som en del af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Erfaringerne med drift af Motorfyrskibet og E 1 gav mig i årene 2007-13 en bestyrelsesplads i Skibsbevaringsfonden. Foto: FOS
small006-p1050889
ICMMs Executive Committee ved møde i Chatham (UK) 2009. ICMM er de maritime museers verdensorganisation. Jeg deltog i bestyrelsesarbejde for ICMM i årene 2002-13. Dette arbejde gav mig et verdensomspændende netværk.

 

small005-img_0847
Forhandlinger med ledelsen for det japanske Museum of Maritime Science i Tokyo i 2009 om optagelse i ICMM, de maritime museers verdensorganisation. Fra 2005-09 var jeg præsident for ICMM. Foto: Museum of Maritime Science