Museumsvirksomhed

Milepæle

2015 Sikring af den fornødne finansiering til realisering af “Energi fra havet”, som blev åbnet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i september 2016.

2014 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2013-2014 Konceptopbygning for ny udstilling om “Energi fra havet – dansk offshore på Nordsøen” til realisering i 2016.

2013-2014 Opførelse af en ny Vadehavspavillon ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandakvariet i Esbjerg.

2013 Nye vedtægter som opdeler museum og museumsforening i to individuelle enheder.

2012-2013 Opførelse af et nyt sælarium ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2009 Vært for The Biannual World Conference of the International Congress of Maritime Museums.

2007-2008 Opførelse at et udendørs maritimt og handicapvenligt legeanlæg.

2007 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2005-2006 Integration af Café Fimus som del af museumsaktiviteterne.

2001-2002 Opførelse af et nyt akvarium ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2000 Vært for The 3rd International Conference of the International Maritime Economic History Association.

1999 Syddansk Universitet overtager partnerskabet i Center for Maritim og Regional Historie – siden da har centret (fra 2002 Center for Regionale og Maritime Studier) fungeret som et 50/50 joint venture mellem universitet og museum.

1996-1998 Opførelse af en ny 1.800 m2  museumskube i henhold til udviklingsplanen.

1994 Etablering af Center for Regional og Maritim Historie i samarbejde med Aarhus Universitet.

1989-1993 Projektering af en “Etapevis udbygningsplan for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg”.

1988 -1997 Opbygning af en ny friluftsudstilling ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988-1989 Introduktion af ”Sjæk’len årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg”.

1988-1989 Fiskeri- og Søfartsmuseets ”Faddere” (ny sponsororganisation for museet).

1988 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988 Ny forretningsmodel for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988 Opsætning af ”Mennesket og havet” som ramme for den videre udvikling af Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1986-1987 Etablering af nyt studiemagasin i Søfartssamlingerne i Troense, Svendborg & Omegns Museum.

1983-1984 Restaurering og nyopsætning af Søfartssamlingerne i Troense, Svendborg & Omegns Museum.


Dansk og internationalt museumssamarbejde

2005-2009 Præsident for the International Congress of Maritime Museums (ICMM).

2004-2010 Medlem af the Baltic Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage.

2004-2005 Medstifter af Organisationen af Danske Museer – en fusion af Danmarks Kulturhistoriske Museer, Danmarks Kunstmuseer og Danmarks Naturhistoriske Museer.

2003-2005 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Kulturhistoriske Museer (DKM).

2002-2013 Medlem af Executive Committee of the International Congress of Maritime Museums (ICMM)

2002-2015 Generalsekretær for the Association of North Sea Cities’ Maritime Museum Network.

1993-1999 Medlem af rådet for the Association of North Sea Societies.


Museer og kulturarv

2021- Medlem af Advisory Board for Museerne Helsingør

2019- Medlem af bestyrelsen for Limfjordsmuseet, Løgstør (næstformand 2021-)

2019-2021 Medlem af styregruppen for Militærmuseet, Odense

2018- Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kunstmuseum

2017-2021 Medlem af den strategiske udviklingsgruppe for Værftsmuseet, Helsingør

2017-2021 Medlem af præsidiet for Projekt Orlogsskibet Hummeren, Køge.

2017- 2018 Rådgiver for Føroya Grunnurin om etablering af fiskerimuseum i Klaksvik

2012-2014 Medlem af overgangsbestyrelsen for Museum Sydøstdanmark (en fusion af de kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg).

2011-2015 Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest.

2008-2011 Medlem af bestyrelsen for Museumsforum Syddanmark.

2007-2013 Medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden, næstformand 2008-2013.

2005-2006 Medlem af Kulturministeriets Formidlingsudvalg.

2003-2018 Medlem af bestyrelsen for Bygd Fonden.

2000-2011 Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Specialmuseer i Danmark.

1996-2017 Medlem af bestyrelsen for Post- & Telefonden (Post/Tele Museum, siden 2016 Enigma).

1993-1995 Medlem af Den rådgivende Komité for Registrering og Bevaring af Kulturspor fra Anden Verdenskrig, Miljøministeriet.

1988-2006 Medlem af Museumsrådet for Ribe Amt.

1987-1998 Sekretær for Søfartspuljen – de danske maritimmuseers netværksorganisation.