Forskning

mhp-icmm-2009
Åbningstale ved ICMM’s konference i Esbjerg 2009. Foto: FOS


Mit primære forskningsområde er emner under hovedtemaet Mennesket og havet fra 1700-tallet til i dag. Hovedemnerne er havneudvikling og infrastruktur, fiskeri, søfart og offshore udnyttelse af olie- og gasforekomster samt vindenergi. En stor del af min forskning har i de senere år fokuseret på samtidsdokumentation og statusopgørelser i plansammenhæng. På det historiske niveau er vinklingen maritim økonomisk historie kombineret med politiske, sociale og teknologiske tilgange, men personalhistoriske studier findes også på mit CV. Min forskning er omsat i publikationer, ligesom jeg har deltaget i forskningsudvalg, dansk og international konferenceplanlægning og -organisation samt redaktionel virksomhed i forbindelse med udgivelse af konferenceresultater

 

 

small006
”Fra viking til borebisse” omsatte års forskning til populær formidling


small011
Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog fungerede som platform for forskningsformidlingen

smallkopi af a p møller og olien
”A.P. Møller og den danske olie” byggede på koncernens egne arkiver

tekst mangler
Underskrift af aftale om samdrift af CMRS mellem Syddansk Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet 1999. Foto: FOS