Museer og kulturarv

Museer og kulturarv

2017- Rådgiver for Føroya Grunnurin om etablerings af fiskerimuseum i Klaksvik

2017- Medlem af den strategiske udviklingsgruppe for Værftsmuseet i Helsingør

2017- Medlem af præsidiet for Projekt Orlogsskibet Hummeren.

2012-2014 Medlem af overgangsbestyrelsen for Museum Sydøstdanmark (en fusion af de kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg).

2011-2015 Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest.

2008-2011 Medlem af bestyrelsen for Museumsforum Syddanmark.

2007-2013 Medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden, næstformand 2008-2013.

2005-2006 Medlem Kulturministeriets Formidlingsudvalg.

2003-         Medlem af bestyrelsen for Bygd Fonden.

2000-2011 Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Specialmuseer i Danmark.

1996-2017 Medlem af bestyrelsen for Post- & Telefonden (Post/Tele Museum, siden 2016 Enigma).

1993-1995 Medlem af Den rådgivende Komité for Registrering og Bevaring af Kulturspor fra Anden Verdenskrig, Miljøministeriet.

1988-2006 Medlem af Museumsrådet for Ribe Amt.

1987-1998 Sekretær for Søfartspuljen – de danske maritimmuseers netværksorganisation.