C.V.

English version

CV for Morten Hahn-Pedersen

Født i Fjerritslev,  1956.

foto/photo: MEDVIND/Bent Sørensen

Uddannelse:

1994: Seniorforskerbedømt, Aarhus Universitet.
1983: Kunsthistorie/bifag, Aarhus Universitet.
1980: Historie/hovedfag, Aarhus Universitet.

Ansættelser

2015- Freelance forsker, forfatter, formidler og rådgiver.
1994-2015 Seniorforsker, Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet.
1988-2015 Direktør og CEO, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.
1983-1988 Inspektør og souschef, afdelingsleder for søfartsafdelingen, Svendborg Museum.

Igangværende aktiviteter

Projekter

* Tyra Redevelopment Project – temabidrag til Danish Offshore Industry

* Min farfars hus (et projekt om egns- og slægtshistorie)

* Donau – en flod og en historie

* Caribien på tværs

Folket og havet – en historie om det maritime Danmark


Bestyrelsesposter m.v

* Danske Bank Esbjerg Fonden, Esbjerg – bestyrelsesformand

* Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg – bestyrelsesmedlem

* FOF Vest, Esbjerg – bestyrelsesmedlem

*Limfjordsmuseet, Løgstør – bestyrelsesmedlem

*Museerne Helsingør – medlem af Advisory Board

* Ågabets bevaring, bevaringsprojekt ved Arresø – rådgiver


Hidtidige aktiviteter

Museumsadministration og – udvikling

2015 Sikring af midler fra A.P. Møller Fonden til realisering af “Energi fra havet”, som blev åbnet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i september 2016

2014 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2013-2014 Konceptopbygning for ny udstilling om “Energi fra havet – dansk offshore på Nordsøen” til realisering i 2016.

2013-2014 Opførelse af en ny Vadehavspavillon ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandakvariet i Esbjerg.

2013 Nye vedtægter som opdeler museum og museumsforening i to individuelle enheder.

2012-2013 Opførelse af et nyt sælarium ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2009 Vært for The Biannual World Conference of the International Congress of Maritime Museums.

2007-2008 Opførelse at et udendørs maritimt og handicapvenligt legeanlæg.

2007 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2005-2006 Integration af Café Fimus som del af museumsaktiviteterne.

2001-2002 Opførelse af et nyt akvarium ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

2000 Vært for The 3rd International Conference of the International Maritime Economic History Association.

1999 Syddansk Universitet overtager partnerskabet i Center for Maritim og Regional Historie – siden da har centret (fra 2002 Center for Regionale and Maritime Studier) fungeret som et 50/50 joint venture mellem universitet og museum.

1996-1998 Opførelse af en ny 1.800 m2museum museumskube I henhold til udviklingsplanen.

1994 Etablering af Center for Regional and Maritim Historie i samarbejde med Aarhus Universitet.

1989-1993 Projektering af en “Etapevis udbygningsplan for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg”.

1988 -1997 Opbygning af en ny friluftsudstilling ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

 1988-1989 Introduktion af ”Sjæk’len årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988-1989 Fiskeri- og Søfartsmuseets ”Faddere” (ny sponsororganisation for museet).

1988 Ny organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988 Ny forretningsmodel for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1988 Opsætning af ”Mennesket og havet” som ramme for den videre udvikling af Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.

1983-1984 Restaurering og nyopsætning af Søfartssamlingerne i Troense, Svendborg & Omegns Museum.


Freelanceprojekter – kun større opgaver

2019-2020 Konsulent for produktionsselskabet Primeview i forbindelse med pitching af tvprogrammer

2018-2021 Dansk ekspeditionshistorie i samarbejde med Nationalmuseet, Det Kgl. Danske Geografiske Selskab og Gads Forlag

2018-2019 Bering i Rusland – formidlingsprojekt i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg

2017-2018 Konsulent for Fridthjof Film på “Mayday”-projektet

2017-2018 Bidrag til jubilæumsbogen “Kursen. Esbjerg Havn siden 1868”

2017-2018 Bidrag til bog- og udstillingsprojektet “Vi er Esbjerg”

2016-2018 Med Bering og Spangsberg til Sibirien og Stillehavet (bogen “På zarens befaling” og tv-serien “Ekspeditionen – På sporet af Vitus Bering” i samarbejde med hhv. Gyldendal og DR)

2015-2016 Medtilrettelægger af First 50-arrangementet i anledning af 50-året for det første danske kulbrintefund i Nordsøen

2015-2016 Bog om Mærsk Olie og Gas (UK-version 2017)

2015 På tur med M/S MARIE MÆRSK


Forskningsinteresser

Primært fokus: Temaet “Mennesket og havet” fra omkring 1700 til i dag. Primære tilgangsvinkler er maritim økonomisk historie kombineret med politisk, social og teknologisk historie.

Forfatter, medforfatter, redaktør eller medredaktør af cirka 400 bøger og artikler om emner vedrørende dansk maritim eller politisk historie. Tilrettelægger eller medtilrettelægger af omkring 80 udstillinger I Danmark og udlandet.


Udvalgte publikationer og udstillinger

Bøger

 • På zarens befaling – Med Bering og Spangsberg i Sibirien og det nordlige Stillehav 1725-1743, Gyldendal 2018
 • Maersk Oil – From Danish to International Operations, Gyldendal 2017
 • Mærsk Olie og Gas – Fra danske til internationale operationer, Gyldendal 2016.
 • North Sea Passenger Lines (red. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2009.
 • Horisonten, (red. Morten Hahn-Pedersen), tekst: Morten Hahn-Pedersen, foto: Bent Sørensen, Esbjerg 2008.
 • Havets kulturarv, (red. Morten Hahn-Pedersen ), Esbjerg 2007.
 • Sikkerhed til søs – Esvagt gennem 25 år (med Mette Guldberg), Esbjerg 2006 (English edition Safety at Sea – Esvagtthrough 25 years, Esbjerg 2006).
 • Vadehavet – portrætter af et kulturlandskab, (red. Jan Abrahamsen, Marieke Bemelman, Martin Hillinga, John Frederiksen & Morten Hahn-Pedersen), Meppel (Holland) 2005.
 • Afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn, (med Morten Karnøe Søndergaard), Esbjerg 2005.
 • Bridging Troubled Waters – Conflict and Cooperation in the North Sea Region since 1550, (red. David J. Starkey and Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2005.
 • North Sea Lights, (red. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2003.
 • Olien i fokus/Oil in Focus, Esbjerg 2002.
 • Concentration and Dependency. Proceedings from the Sixth North Sea History Conference in Hull 1999, (Hull 1999), (red. David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2002.
 • Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference in Rotterdam 1997, (red. Leo M. Akveld, Frits R. Loomeijer & Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2002.
 • Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af Offshoreaktiviteterne på Nordsøen (med Marit Jensen), Esbjerg 2002.
 • Fra viking til borebisse – 50 generationer ved Vadehavet, Esbjerg 2001.
 • A.P. Møller og den danske olie, Copenhagen 1997 (Engelsk udgave A.P. Møller and the Danish Oil, Copenhagen 1999).
 • Harvest from a Common Sea – The North Sea Fishery 1870-1940 (med Arthur Credland, Harald Hamre & Frits Loomeijer), Esbjerg 1997 (Hollandsk udgave: Noordzeevisserij 1870-1940 – internationaalbekeken, Esbjerg 1997).
 • Esbjerg Havn 1868-1993, (red. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 1993.
 • I storm og stille – Den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, (red. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 1992.
 • FyrskibevedDanmarks port mod vest, Esbjerg 1991 (Engelsk udgave: Danish North Sea Lightships, Esbjerg 1991).
 • Prinsen og Prinsessen – to storsejlere fra Fanø (med Holger Munchaus Petersen), Esbjerg 1989.
 • Fanø i sejlskibstiden, Esbjerg 1989 (Tysk udgave: Fanø in der Ära der Segelschiffe, Esbjerg 1990).
 • Jacobsens Plads – Et Troense-værft 1848-1985, Svendborg 1986.
 • Det Sydfynske Øhav – en maritim introduktion (med Erik Kromann, Ole Mortensøn & Anders Rehde Nielsen), Svendborg 1986 (Tysk udgave: Kurs InselmeerSüdfünen, Svendborg 1986) (Finsk udgave: Etelä-Fyninsaaristomeriesittäytyy, Svendborg 1987)
 • Dansk kolonihistorie – Indføring og studier, (red. Peter Hoxcer Jensen, Leif Haar, Morten Hahn- Pedersen, Kåre Ulrich Jessen & Axel Damsgaard Madsen), Århus 1983
 • Historien om et nul – Mogens Glistrup og fremskridtsbevægelsen, Odense University Press, 1981.

Udvalgte artikler på engelsk eller tysk

 • Port of Esbjerg – Development and Driving Forces, i L.A. Hansen m.fl. (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 9-22.
 • Port of Esbjerg and the Offshore Activities on the North Sea, i L.A. Hansen m.fl. (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189.
 • Esbjerg and the Esbjergensers, i Bent Medvind Sørensen (ed.): Vi er Esbjerg, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 10-29.
 • A man came to town – DitlevLauritzen and Esbjerg 1884-1914, lauritzenfonden.com 2010.
 • Danish North Sea Passenger Lines since 1850, i Morten Hahn-Pedersen (ed.): North Sea Passenger Lines, Esbjerg 2009, p. 34-43.
 • Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region, International Journal of Maritime History, vol XX, No. 1, June 2008, p. 173-190.
 • Oil and Gas from the Danish North Sea, Danish Offshore Industry 2006, Esbjerg 2006, p. 26-33.
 • The Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region, i Gelina Harlaftis (ed.): Proceedings from the 4thInternational Congress on Maritime History – Corfu, Greece 23-27 June 2004, CD-edition, Ionian University, Corfu 2005.
 • Protection of Historic Harbours – Can We Act Proactively?, i Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki, 9th – 12th June 2005, Porvoo, Finland 2005, p. 159-162.
 • Historic Harbours in Denmark, i Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki, 9th – 12th June 2005, Porvoo, Finland 2005, p. 145-148.
 • A Diversity of Infrastructure – The Development of the Port of Esbjerg 1868-2000, (med Søren Byskov), i David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen (red.): Bridging Troubled Waters – Conflict and Cooperation, Esbjerg 2005.
 • Danish North Sea Lights, i Morten Hahn-Pedersen (red.): North Sea Lights, Esbjerg 2003, p. 73-85.
 • Reports on Baltic Lights – Denmark, i Jerzy Litwin (red.): Baltic Sea Identity: Common Sea – Common Culture?, Gdansk 2003, p. 81-83.
 • Local Entrepreneurship in Danish Offshore – A Case Study on Henning Kruse and Esbjerg Oilfield Services, International Journal of Maritime History, Vol. XIV, No. 2(December 2002), p.123-143.
 • Networking in a Melting Pot, Networking and Partnerships – Proceedings from the Xth International Congress of Maritime Museums, Philadelphia 1999, Philadelphia 2001, p. 96-108.
 • First Drilling in a New Field.,InternationalJournal of Maritime History, no. 1 (June 1998), p. 201-209.
 • The History of the Danish Lightship Fleet – An Introduction, MaaritLaitala (red.): Pilots andLighthouses – Aids of Navigation, Kotka 1997, p. 24-41 (Paper from the XIth International Baltic Seminar, Kotka 1996).
 • ‘Changing Structures – Developments in Danish Commercial Ports since 1960. International Journal of Maritime History VII(June 1996), 59-86.
 • ‘The Port of Esbjerg – Denmark’s Gateway to the West 1868-1994, i EiraKarpiainen (red.): Harbour – The Development of a Harbour and the Work in a Harbour, Kotka 1996, p. 45-97.
 • ‘The Danish Maritime Labour Market, 1880-1900’ (med Poul Holm). Lewis R. Fischer (red.) Research in Maritime History 7, St John’s 1994.
 • ‘From Cattle to Containers. A Cruise through Three Hundred Years of Seafaring in West Jutland’, i Mette Guldberg, Poul Holm and Per K. Madsen (red.): Facing the North Sea,Esbjerg, 1994.
 • VomWattenmeerzumKap Hoorn – Die grosseSeefahrtsgeschichte der kleinendänischenInselFanø, AlteSchiffe, No. 14, Nov 1993 (p. 10-18).
 • LebendigeSchiffbauttradition – 125 JahreSchiffswerft Ring Andersen, AlteSchiffe, No. 8, Sept. 1992 (p. 17-22).
 • ‘Rise – Decline –Fall. The Shipping Trade on Fanø – a Comparative Analysis of the Period of Reorganization and Final Collapse 1860 – 1920’, i Poul Holm and John Edwards (red.): North Sea Ports and Harbours – Adaptations to Change, Esbjerg 1992 (pp 73 – 119).

Et udvalg af danske artikler kan bl.a findes i Årbog for Svendborg og Omegns Museum, årgang  1983-1987 og Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet I Esbjerg, årgang  1988-2014.


Udvalgte udstillinger

 • “Fiskeri- og SøfartsmuseetsVadehavspavillon” , (medtilrettelægger), åbnet juni 2014.
 • “Fiskeri- og Søfartsmuseets nye sælarium”, (medtilrettelægger), åbnet juni 2013.
 • “Maritime People”, (medtilrettelægger), DVD-baseret vandreudstilling på turné rundt om Nordsøen 2013- 2015.
 • “North Sea Passenger Lines”, (tilrettelægger), DVD-baseret vandreudstilling på turné rundt om Nordsøen 2010- 2012.
 • Havmølleparken Horns Rev 2, (medtilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseet, juni-oktober 2009.
 • “Horisonten”, (medtilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseet, april-oktober 2008.
 • “Baltic Harbours” (medtilrettelægger), poster baseret vandreudstilling, åbnet ved Baltic Cultural Heritage Forum i Vilnius, Litauen, i september 2007 og på turné rundt om Østersøen 2007-2009.
 • “Esvagt – en offshorevirksomhed i Esbjerg” (medtilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseet, marts-december 20007.
 • “North Sea Lights” (tilrettelægger), en vandreudstilling I regi af the North Sea Maritime Museum Network, åbnet i Dunkerque, Frankrig i marts 2003 og på efterfølgende turné rundt om Nordsøen og til Færøerne frem til 2008.
 • “Fiskeri- og Søfartsmuseets nye akvarium”, (medtilrettelægger), åbnet juni 2002.
 • “Fra Dan til Halfdan – Offshoreaktiviteterne på den danskeNordsø”, (tilrettelægger), Semi-permanent udstilling på Fiskeri- og Søfartsmuseet, åbnet april 2001, fornyet og udvidet 2007.
 • “Med Bering til Verdens Ende – Kaptajn Martin Spangsberg i zarens tjeneste 1720-1761”, (tilrettelægger i samarbejde med The Russian Naval Museum og The Central Archive of the Russian Navy, Skt. Petersborg), vist på Fiskeri- og Søfartsmuseet fra september 2000 til januar 2001. Efterfølgende vist på museerne i Gilleleje og Horsens 2002/03.
 • “Vadehav og Verdenshav”, (medtilrettelægger), permanent udstilling om søfarten fra det danske Vadehav fra vikingetiden til år 2000. Fiskeri- og Søfartsmuseet, åbnet juni 1999.
 • “Harvest from a Common Sea – The North Sea Fishery 1870 – 1940”, (medtilrettelægger), vist på Visserijmuseum (Vlaardingen, Holland), december 1997 – april 1998, Fiskeri- og Søfartsmuseet I Esbjerg, maj/december 1998, Stavanger Sjøfartsmuseum (Norge), januar/maj 1999, Town Docks Museum (Hull, England) juni/oktober 1999 and Færøernes Nationalmuseum, Torshavn, 2004.
 • “Besættelsestiden og de tyske befæstninger omkring Esbjerg”, (medtilrettelægger), permanent udstilling i en bunker i Fiskeri- og Søfartsmuseets frilandsudstilling, åbnet maj 1995.
 • “Esbjerg Havn 1868-1993”, (tilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, april 1993 – marts 1995.
 • “I storm og stille – den sikre havn – sømandskonens historie”, (tilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg oktober 1992 – januar 1993, Dragør Museum april 1993, Søfartssamlingerne i Troense/Svendborg & Omegns Museum maj – august 1993, Aabenraa Museum august – oktober 1993, Bangsbomuseet i Frederikshavn foråret 1994 og Limfjordsmuseet i Løgstør sommeren 1994.
 • “Horns Rev – Motorfyrskib nr. I”, (tilrettelægger), indretning af det tidligere fyrskib til museums- og udstillingsskib i Esbjerg Havn, åbnet juli 1990.
 • “Frilandsudstillingen”, (medtilrettelægger), Fiskeri- og Søfartsmuseets 11.000 m2 store frilandsmuseum, åbnet juni
 • “Grüne Inseln unter Segeln”, (tilrettelægger), Celle & Hamm (Vesttyskland), august-oktober 1987.
 • “Studiesamlingen”, (tilrettelægger), permanent udstilling I Søfartssamlingerne I Troense/Svendborg & Omgens Museum, åbnet maj 1987.
 • “Dukkevraget” (tilrettelægger/freelance), afdeling af de permanente indendørs udstillinger i Legoland, Billund, åbnet april 1987.
 • “Kurs Inselmeer Südfünen”, (medtilrettelægger), vandreudstilling i samarbejde mellem de maritime museer i Faaborg, Marstal, Rudkøbing & Svendborg. Udstillingen blev vist på det danske generalkonsulat i Hamburg, april 1985. Under titlen “Etelä-Fynin saaristomeri esittäytyy” turnerede udstillingen i 1987 rundt i Finland, hvor den blev vist i Wasa – maj 1987, Helsinki – juni-september 1987 & Kuopio – oktober-november 1987.
 • Den permanente udstilling på Søfartssamlingerne i Troense/Svendborg & Omegns Museum, (tilrettelægger), åbnet juni 1984.


Outreach

Foredrag, omvisning, guidede ture og story telling

Rutineret formidler med tusindvis af arrangementer på bogen. Erfaring fra universiteter og internationale konferencer over diverse foreninger inden for bl.a. erhvervsliv, museer og kultur til folkeskole- og gymnasieklasser.


Radio & television

Har deltaget som rådgiver, medtilrettelægger eller aktiv deltager i udsendelser på en række radio- og tv-stationer. Inden for de seneste år kan foruden deltagelse i diverse nyhedsudsendelser f.eks. nævnes medvirken i Ekspeditionen – På sporet af Vitus Bering (DRK – 2018), Det maritime Danmark (DR Podcast – 2017), Historiequizzen (DRK – 2015-18), Store danskere – Mærsk McKinney Møller (DR2 – 2015), Opdagelsen af Jylland (DRK – 2014), Kyst til kyst (DR1 – 2011) og På de syv have – fortællinger om dansk søfart (DR2 – 2009).

 

Udvalgte tidligere tillidsposter:

Redaktionsvirksomhed

1992-2006 Medlem af redaktionsudvalget for International Journal of Maritime Historyand Research in Maritime History, næstformand 2004-2006.

1991-1998 Chefredaktør for Det Sker på Nordens maritime museer.

1989-2015 Chefredaktør for Sjæk’lenÅrbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg.

1988-2015 Chefredaktør for Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag.


International konferenceplanlægning og -organisation

2008-2011 Medlem af organisationskomiteén for the 10th North Sea History Conference i Gøteborg, Sverige 2011.

2008-2009 Hovedarrangør af the ICMM Biannual Conference, Esbjerg, Danmark 2009.

2005-2008 Medlem af organisationskomiteén for the 9thNorth Sea History Conference i Stavanger, Norge, 2008.

2005-2007 Medarrangør af the ICMM Biannual Conference, Valetta, Malta 2007

2005-2006 Medarrangør af De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Torshavn, Færøerne 2006.

2002-2005 Medlem af organisationskomiteén for the 8thNorth Sea History Conference i Bremerhaven, Tyskland, 2005.

2001-2002 Arrangør af De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Esbjerg, Danmark 2003.

1999-2002 Medlem af organisationskomiteeén for 7th North Sea History Conference i Dunkerque, Frankrig 2002.

1999-2000 Medarrangør af the Post Conference Tour for ICMM Interim Conference, København, Danmark 2000.

1998-2000 Medarrangør af the 3rd International Conference on Maritime Economic History, Esbjerg, Danmark 2000.

1997-1999 Medlem af organisationskomiteén for the 6thNorth Sea History Conference i Hull, UK 1999.

1990-1991 Arrangør af De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Esbjerg 1991.


Dansk og internationalt museumssamarbejde

2005-2009 Præsident for f the International Congress of Maritime Museums (ICMM).

2004-2010 Medlem af the Baltic Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage.

2004-2005 Medstifter af Organisationen af Danske Museer – en fusion af Danmarks Kulturhistoriske Museer, Danmarks Kunstmuseer og Danmarks Naturhistoriske Museer.

2003-2005 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Kulturhistoriske Museer (DKM).

2002-2013 Medlem af Executive Committee of the International Congress of Maritime Museums (ICMM)

2002-2015 Generalsekretær for the Association of North Sea Cities’ Maritime Museum Network.

1993-1999 Medlem af rådet for the Association of North Sea Societies.


Museer og kulturarv

2021- Medlem af Advisory Board for Museerne Helsingør

2019- Medlem af bestyrelsen for Limfjordsmuseet, Løgstør (næstformand 2021-)

2019-2021 Medlem af styregruppen for Militærmuseet, Odense

2018- Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Kunstmuseum

2017-2021 Medlem af den strategiske udviklingsgruppe for Værftsmuseet, Helsingør

2017-2021 Medlem af præsidiet for Projekt Orlogsskibet Hummeren, Køge.

2017- 2018 Rådgiver for Føroya Grunnurin om etablering af fiskerimuseum i Klaksvik

2012-2014 Medlem af overgangsbestyrelsen for Museum Sydøstdanmark (en fusion af de kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg).

2011-2015 Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest.

2008-2011 Medlem af bestyrelsen for Museumsforum Syddanmark.

2007-2013 Medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden, næstformand 2008-2013.

2005-2006 Medlem af Kulturministeriets Formidlingsudvalg.

2003-2018 Medlem af bestyrelsen for Bygd Fonden.

2000-2011 Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Specialmuseer i Danmark.

1996-2017 Medlem af bestyrelsen for Post- & Telefonden (Post/Tele Museum, siden 2016 Enigma).

1993-1995 Medlem af Den rådgivende Komité for Registrering og Bevaring af Kulturspor fra Anden Verdenskrig, Miljøministeriet.

1988-2006 Medlem af Museumsrådet for Ribe Amt.

1987-1998 Sekretær for Søfartspuljen – de danske maritimmuseers netværksorganisation


Forskning

2007-2012 Medlem af det videnskabelige råd for et projekt om offshoresikkerhed ved SDU.

2005-2008 Medlem af ledelsen af Center for Energi og Samfund.

1998-2006 Medlem af det videnskabelige råd for Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, Tyskland.

1994-2015 Sæde i rådet for Center for Maritime og Regionale Studier

 

Erhverv, uddannelse og turisme

2021-     Medlem af bestyrelsen for FOF Vest, Esbjerg

2016-2021 Rådgiver for Andresen & Meyer Aps, København

2016-2020 Medlem af bestyrelsen for Henning G. Kruses Fond, Esbjerg

2015-2016 Medlem af arbejdsgruppen for First 50 (50-året for første kulbrintefund i dansk Nordsøsokkel)

2011- 2019 Medlem af bestyrelsen for Blue Water Fonden, Esbjerg

2008- Bestyrelsesformand for Danske Bank Esbjerg Fonden, Esbjerg

2007-2015 Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Erhvervsudvikling.

2007-2009 Medlem af overgangsbestyrelsen for University College Vest.

2005-2006 Formand for overgangsbestyrelsen for Esbjerg Statsskole.

2004-2006 Formand for bestyrelsen for Danske Turist Attraktioner (DTA).

2003-2005 Medlem af Erhvervsministeriets Bevillingsudvalg for Turisme.

2003 Medlem af Esbjerg Branding Board.

2002-2007 Medlem af bestyrelsen for BG Bank Fonden Esbjerg.

2002-2006 and 2008-2009 Medlem af bestyrelsen for Jyllands Attraktioner.

1994-1996 and 1999-2006 Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Turistforening.

1994-1995 Medlem af det rådgivende udvalg for Projektorganisationen for Esbjerg Havn.

1993-1994 Rådgiver for Projekt  Det Maritime Danmark, Turistministeriet.

 

Hædersbevisninger

2013 Ridder af Dannebrog.

1999 Ribe Amts Kulturpris.

1998 Esbjerg Bys Ærespris.

1992 Årets esbjergenser.

1991 Esbjerg Turistpris.


English version

CV for Morten Hahn-Pedersen

Born in Fjerritslev, Denmark 1956.

foto/photo: MEDVIND/Bent Sørensen

Education

1994: Senior Researcher, University of Aarhus.
1983: BA Art History, University of Aarhus.
1980: MA History, University of Aarhus.

 

Employment

2015- Freelance advisor, author, lecturer, researcher and storyteller.
1994-2015 Associate Professor, Centre for Maritime and Regional Studies, University of South Denmark.
1988-2015 Director and CEO, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg.
1983-1988 Curator, Head of Department for Maritime History, Svendborg Museum.

Present Activities


Projects

* Tyra Future – contributions to Danish Offshore Industry
* My Grandfather’s House – a project on family and local identity
* The Danube
* The Caribbeans
* The People and the Sea – A History of Maritime Denmark


Positions

* Danske Bank Foundation Esbjerg – chair
* Esbjerg Museum of Art – member of board
* FOF Vest – member of board
* Limfjordsmuseet, Løgstør – member of board
* Museerne Helsingør – member of advisory board
* Preservation of Ågabet – advisor

 

Previous Activities

Museum Administration and Development

1983-1984 Restauration and refitting of the Maritime Museum in Troense, Svendborg & Omegns Museum
1988 Man & Sea as main frame for the future work of Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1988 New business model for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1988 New organization for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1988-1989 Fiskeri- og Søfartsmuseets ”Faddere” (a network of sponsors for the museum)
1988-1989 Introduction of ”Sjæk’len” – a yearbook for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1988 -1997 Building up an Open Air section of Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1989-1993 Building up a ”Phased Development Plan” for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
1994 Formation of the Centre for Regional and Maritime History in cooperation with the Aarhus University
1996-1998 Building of a new 1.800 m2museum building according to the ”Phased Development Plan”
1999 The University of Southern Denmark (SDU) takes over from Aarhus University as partner in the Centre for Regional and Maritime History – since then the centre (from 2002 The Centre for Regional and Maritime Studies) has functioned as a 50/50 joint venture between SDU and the museum
2000 Hosting the 3rd International Conference of the International Maritime Economic History Association
2001-2002 Building of a new aquarium at the Fiskeri- ogSøfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
2005-2006 Integrating Café Fimus as part of the museum activity
2007 New organisation for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
2007-2008 Building up a maritime outdoor play ground at the museum
2009 Hosting the Biannual World Conference of the International Congress of Maritime Museums
2012-2013 Building up a new sealarium at the Fiskeri- ogSøfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
2013 New statutes dividing the museum and the friends association in two separate organizations
2013-2014 Building up a new Wadden Sea Pavillion at the museum
2013-2014 Building up a concept for a new exhibition on the oil, gas and wind energy activities offshore in the Danish North Sea
2014 New organization for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg
2015 Concept and funding for a new offshore exhibition “Energy from the Sea – offshore activities at the Danish North Sea” which opened at Fiskeri- og Søfartsmuseet in September 2016.


Freelance Projects – major jobs only

2019-2020 Advisor for Primeview on the Ship Ahoy Project
2018-2021 Bering in Russia Project in cooperation with the Danish Cultural Institute, St. Petersburg
2018-2019 History of Danish Expeditions in cooperation with The Danish National Museum, The Royal Danish Geographical Society and Gad Publishers
2017-2018 Advisor for Fridthjof Film on the Mayday Project
2017-2018 150 Year Anniversary of the Port of Esbjerg in 2018 (contribution to anniversary book).
2017-2018 We are Esbjerg (contribution to book and exhibition)
2016-2018 With Bering and Spangsberg to Siberia and the North Pacific (book and television programme)
2015-2016 First 50 – celebration of the 50th Anniversary of the first find of hydrocarbons in the Danish sector of the North Sea
2015-2016 Book on Maersk Oil (UK version 2017)
2015  Trip onboard the M/V MARIE MÆRSK


Research Interests

Main focus: the theme Man and Sea from around 1700 until today. Main approaches: maritime economic history combined with political, social and technological history.

Author, co-author or editor of about 400 books and articles on themes concerning modern Danish maritime or political history. Organizer or co-organizer of some 80 exhibitions in Denmark or abroad.


Selected publications

Books

 • På zarens befaling – Med Bering og Spangsberg til Sibirien og det nordlige Stillehav, Gyldendal/Copenhagen 2018
 • Maersk Oil – From Danish to International Operations, Gyldendal/Copenhagen 2017
 • Mærsk Olie og Gas – Fra danske til internationale operationer, Gyldendal/Copenhagen 2016
 • North Sea Passenger Lines (ed. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2009.
 • Horisonten, (ed. Morten Hahn-Pedersen), text: Morten Hahn-Pedersen, photos: Bent Sørensen, Esbjerg 2008
 • Havets kulturarv, (ed. Morten Hahn-Pedersen ), Esbjerg 2007
 • Sikkerhed til søs – Esvagt gennem 25 år (with Mette Guldberg), Esbjerg 2006 (English edition Safety at Sea – Esvagtthrough 25 years, Esbjerg 2006)
 • Vadehavet – portrætter af et kulturlandskab, (eds. Jan Abrahamsen, Marieke Bemelman, Martin Hillinga, John Frederiksen & Morten Hahn-Pedersen), Meppel (Holland) 2005
 • Afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn, (with Morten Karnøe Søndergaard), Esbjerg 2005
 • Bridging Troubled Waters – Conflict and Cooperation in the North Sea Region since 1550, (eds. David J. Starkey and Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2005
 • North Sea Lights, (ed. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2003
 • Olien i fokus/Oil in Focus, Esbjerg 2002
 • Concentration and Dependency. Proceedings from the Sixth North Sea History Conference in Hull 1999, (Hull 1999), (eds. David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2002
 • Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference in Rotterdam 1997, (eds. Leo M. Akveld, Frits R. Loomeijer & Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 2002
 • Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af Offshoreaktiviteterne på Nordsøen (with Marit Jensen), Esbjerg 2002
 • Fra viking til borebisse – 50 generationer ved Vadehavet, Esbjerg 2001
 • A. P. Møller og den danskeolie, Copenhagen 1997 (English edition A.P. Møller and the Danish Oil, Copenhagen 1999)
 • Harvest from a Common Sea – The North Sea Fishery 1870-1940 (with Arthur Credland, Harald Hamre & Frits Loomeijer), Esbjerg 1997 (Dutch edition: Noordzeevisserij 1870-1940 – internationaal bekeken, Esbjerg 1997)
 • Esbjerg Havn 1868-1993, (ed. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 1993
 • I storm og stille – Den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, (ed. Morten Hahn-Pedersen), Esbjerg 1992
 • Fyrskibe ved Danmarks port mod vest, Esbjerg 1991 (English edition: Danish North Sea Lightships, Esbjerg 1991)
 • Prinsen og Prinsessen – to storsejlere fra Fanø (with Holger Munchaus Petersen), Esbjerg 1989
 • Fanø i sejlskibstiden, Esbjerg 1989 (German edition: Fanø in der Ära der Segelschiffe, Esbjerg 1990)
 • Jacobsens Plads – Et Troense-værft 1848-1985, Svendborg 1986
 • Det Sydfynske Øhav – en maritim introduktion (with Erik Kromann, Ole Mortensøn & Anders Rehde Nielsen), Svendborg 1986 (German edition: Kurs Inselmeer Südfünen, Svendborg 1986) (Finnish edition: Etelä-Fyninsaaristomeriesittäytyy, Svendborg 1987)
 • Dansk kolonihistorie – Indføring og studier, (eds. Peter Hoxcer Jensen, Leif Haar, Morten Hahn-Pedersen, Kåre Ulrich Jessen & Axel Damsgaard Madsen), Århus 1983
 • Historien om et nul – Mogens Glistrup og fremskridtsbevægelsen, Odense University Press, 1981


Selected articles in English or German

 • Port of Esbjerg – Development and Driving Forces, in L.A. Hansen et al (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 9-22.
 • Port of Esbjerg and the Offshore Activities on the North Sea, in L.A. Hansen et al (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189.
 • Esbjerg and the Esbjergensers, in Bent Medvind Sørensen (ed.): Vi er Esbjerg, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 10-29.
 • A man came to town – Ditlev Lauritzen and Esbjerg 1884-1914, lauritzenfonden.com 2010.
 • Danish North Sea Passenger Lines since 1850, in Morten Hahn-Pedersen (ed.): North Sea Passenger Lines, Esbjerg 2009, p. 34-43.
 • Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region, International Journal of Maritime History, vol XX, No. 1, June 2008, p. 173-190.
 • Oil and Gas from the Danish North Sea, Danish Offshore Industry 2006, Esbjerg 2006, p. 26-33.
 • The Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region, in Gelina Harlaftis (ed.): Proceedings from the 4thInternational Congress on Maritime History – Corfu, Greece 23-27 June 2004, CD-edition, Ionian University, Corfu 2005.
 • Protection of Historic Harbours – Can We Act Proactively?, in Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki, 9th – 12th June 2005, Porvoo, Finland 2005, p. 159-162.
 • Historic Harbours in Denmark, in Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki, 9th – 12th June 2005, Porvoo, Finland 2005, p. 145-148.
 • A Diversity of Infrastructure – The Development of the Port of Esbjerg 1868-2000, (with Søren Byskov), in David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen (eds.): Bridging Troubled Waters – Conflict and Cooperation, Esbjerg 2005.
 • Danish North Sea Lights, in Morten Hahn-Pedersen (ed.): North Sea Lights, Esbjerg 2003, p. 73-85.
 • Reports on Baltic Lights – Denmark, in Jerzy Litwin (ed.): Baltic Sea Identity: Common Sea – Common Culture?, Gdansk 2003, p. 81-83.
 • Local Entrepreneurship in Danish Offshore – A Case Study on Henning Kruse and Esbjerg Oilfield Services, International Journal of Maritime History, Vol. XIV, No. 2 (December 2002), p.123-143.
 • Networking in a Melting Pot, Networking and Partnerships – Proceedings from the Xth International Congress of Maritime Museums, Philadelphia 1999, Philadelphia 2001, p. 96-108.
 • First Drilling in a New Field.,International Journal of Maritime History, no. 1 (June 1998), p. 201-209.
 • The History of the Danish Lightship Fleet – An Introduction, Maarit Laitala (ed.): Pilots and Lighthouses – Aids of Navigation, Kotka 1997, p. 24-41 (Paper from the XIth International Baltic Seminar, Kotka 1996).
 • ‘Changing Structures – Developments in Danish Commercial Ports since 1960’. International Journal of Maritime History VII(June 1996), 59-86.
 • ‘The Port of Esbjerg – Denmark’s Gateway to the West 1868-1994’, in Eira Karpiainen (ed.): Harbour – The Development of a Harbour and the Work in a Harbour, Kotka 1996, 45-97.
 • ‘The Danish Maritime Labour Market, 1880-1900’ (with Poul Holm). Lewis R. Fischer (ed.) Research in Maritime History 7, St John’s 1994.
 • ‘From Cattle to Containers. A Cruise through Three Hundred Years of Seafaring in West Jutland’, in Mette Guldberg, Poul Holm and Per K. Madsen (eds.): Facing the North Sea,Esbjerg, 1994.
 • Vom Wattenmeer zum Kap Hoorn – Die grosse Seefahrtsgeschichte der kleinen dänischen Insel Fanø, AlteSchiffe, No. 14, Nov 1993 (p. 10-18).
 • Lebendige Schiffbauttradition – 125 Jahre Schiffswerft Ring Andersen, Alte Schiffe, No. 8, Sept. 1992 (p. 17-22).
 • ‘Rise – Decline – Fall. The Shipping Trade on Fanø – a Comparative Analysis of the Period of Reorganization and Final Collapse 1860 – 1920’, in Poul Holm and John Edwards (eds.): North Sea Ports and Harbours – Adaptations to Change, Esbjerg 1992 (pp 73 – 119).

For a selection of articles in Danish please check e.g. Årbog for Svendborg og Omegns Museum, vol. 1983-1987and Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet I Esbjerg, vol. 1988-2014.

Selected exhibitions

 • “Fiskeri- og SøfartsmuseetsVadehavspavillon” (New Department on “Life in the Wadden Sea”), (co-organizer), The Fisheries and Maritime Museum, opened June 2014.
 • “Fiskeri- og Søfartsmuseets nye sælarium”, (The NewSeal Tank at the Fisheries and Maritime Museum), opened June 2013.
 • “Maritime People”, (co-organizer), DVD-exhibition – travelling round the North Sea 2013- 2015.
 • “North Sea Passenger Lines”, (organizer), DVD-exhibition – travelling round the North Sea 2010- 2012.
 • Horns Rev 2, (co-organizer), The Fisheries and Maritime Museum, June-October 2009.
 • “The Horizon”, (co-organizer), The Fisheries and Maritime Museum, April-October 2008.
 • “Baltic Harbours” (co-organizer), international poster exhibition, opened at the Baltic Cultural Heritage Forum in Vilnius, Lithuania, in September 2007 – travelling round the Baltic 2007-2009.
 • “Esvagt – enoffshorevirksomhed i Esbjerg” (co-organizer), The Fisheries and Maritime Museum, March-December 2007.
 • “North Sea Lights” (organizer), an exhibition within the North Sea Maritime Museum Network, opened in Dunkerque, France in March 2003 and touring the North Sea countries and the Faroe Islands until the End of 2008.
 • “Fiskeri- og Søfartsmuseetsnyeakvarium”, (The New Aquarium of the Fisheries and Maritime Museum), (co-organizer), opened June 2002.
 • “Fra Dan tilHalfdan – Offshoreaktiviteternepå den danskeNordsø”, (From Dan to Halfdan – The Offshore Activities on the Danish Part of the North Sea), (organizer), Semi-permanent exhibition at the Fisheries and Maritime Museum, opened April 2001 – renewed and enlarged 2007.
 • “Med Bering tilVerdensEnde – Kaptajn Martin Spangsberg i zarenstjeneste 1720-1761”, (With Bering to the End of the World – Captain Martin Spangsberg in the Service of the Russian Tsar 1720-1761), (organizer in cooperation with the Russian Naval Museum and The Central Archive of the Russian Navy), The Fisheries and Maritime Museum, September 2000 – January 2001. Shown at the museums in Gilleleje and Horsens in 2002/03.
 • “Vadehav og Verdenshav”, (Waddensea and Deep Sea Oceans), (co-organizer), permanent exhibition on the shipping from the Danish Waddensea Area from the Wiking Age to Present Days at the Fisheries and Maritime Museum, opened June 1999.
 • “Harvest from a Common Sea – The North Sea Fishery 1870 – 1940”, (co-organizer), Visserijmuseum (Vlaardingen, Holland), December 1997 – April 1998, The Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg, May/December 1998, Stavanger Sjøfartsmuseum (Norway), January/May 1999, Town Docks Museum (Hull, England) June/October 1999 and The National Museum of the Faroe Islands, Torshavn, 2004.
 • “Besættelsestiden og de tyskebefæstningeromkring Esbjerg”, (The Occupation of Denmark and the German Fortreses around Esbjerg), (co-organizer), permanent exhibition in the bunker of the openair part of the Fisheries and Maritime Museum, opened May 1995.
 • “Esbjerg Havn 1868-1993”, (organizer), Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg, April 1993 – March 1995.
 • “I storm og stille – den sikrehavn – sømandskonenshistorie”, (A Tale on Sailor’s Wifes), (organizer), Fisheries and Maritime Museum, October 1992 – January 1993, Dragør Museum, April 1993, Maritime Collections in Troense, May – August 1993, Aabenraa Museum, August – October 1993, Bangsbomuseet in Frederikshavn spring 1994, Limfjordsmuseet in Løgstør Summer 1994.
 • “Horns Rev – Motorlightship No. I”, (organizer), arranging the former lightship as Museum- and Exhibiton vessel in Esbjerg Harbour, opened July 1990.
 • “The Open Air Exhibition”, (co-organizer), The Fisheries and Maritime Museums permanent 11.000 sqm. openair museum, opened June 1989.
 • “GrüneInselnunterSegeln”, (organizer), Celle & Hamm (Germany), August-October 1987.
  “The Study Collection”, (organizer), permanent exhibition in the Maritime Collections in Troense, opened May 1987.
 • “Dukkevraget” (Wrack of Dolls), (organizer, freelance), part of the permanent indoor exhibitions in Legoland, Billund, opened April 1987.
 • “KursInselmeerSüdfünen”, (co-organizer), (exhibition cooperation between the museeums in Faaborg, Marstal, Rudkøbing&Svendborg), shown at the Danish General Consulate in Hamburg, April 1985. In 1987 shown in Finland under the title “Etelä-Fyninsaaristomeriesittäytyy”, Wasa – May 1987, Helsinki – June-September 1987 & Kuopio – October-November 1987.
 • The permanent exhibiton of the Maritime Collections in Troense, South Funen, (organizer), opened June 1984.


Outreach

Lectures, papers, guided tours and story telling

A trained performer with a number of sessions in the thousands. Experience from universities and international conferences overassociations within e.g. industry, trade, museums to school classes.


Radio & television

Active performing as consultant, co-organizer or participant on a number of channels. Apart from participation in national news broadcasting programs e.g. Ekspeditionen – På sporet af Vitus Bering (DRK – 2018), Maritime Denmark (DR Podcast – 2017), Historiequizzen (DRK – 2015-18), Portrait of Mærsk Mc-Kinney Møller (DR2 – 2015), Opdagelsen af Jylland (DRK – 2014), Kyst til kyst (DR1 – 2011) and På de syv have – fortællinger om dansk søfart (DR2 – 2009) are on the track record over the past few years.

 

Selected Previous Positions:

Chief Editor and Editorial Boards

1992-2006 Member of the Editorial Boards of International Journal of Maritime History and Research in Maritime History, Vice-Chair 2004-2006.

1991-1998 Chief Editor of Det Sker på Nordens maritime museer (Newsletter for the Maritime Museums in Scandinavia).

1989-2015 Chief Editor of Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg (Yearbook of the Fisheries and Maritime Museum).

1988-2015 Chief Editor of Fiskeri- og SøfartsmuseetsForlag (Fisheries and Maritime Museum Publishing).


International Conference Planning and Organization

2008-2011 Member of the Organizing Committee of the 10th North Sea History Conference in Gothenburg, Sweden 2011.

2008-2009 Chief organizer of the ICMM Biannual Conference, Esbjerg, Denmark 2009.

2005-2008 Member of the Organizing Committee for the 9thNorth Sea History Conference in Stavanger, Norway, 2008.

2005-2007 Co-organizer of the ICMM Biannual Conference, Valetta, Malta 2007

2005-2006 Co-organizer of De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Torshavn, Faroe Islands 2006.

2002-2005 Member of the Organizing Committee for the 8thNorth Sea History Conference in Bremerhaven, Germany, 2005.

2001-2002 Co-organizer of De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Esbjerg, Denmark 2003.

1999-2002 Member of the Organizing Committee for the 7th North Sea History Conference in Dunkerque, France, 2002.

1999-2000 Co-organizer of the Post Conference Tour for ICMM Interim Conference, Copenhagen, Denmark 2000.

1998-2000 Co-organizer of the 3rd International Conference on Maritime Economic History, Esbjerg, Denmark 2000.

1997-1999 Member of the Organizing Committee for the 6thNorth Sea History Conference in Hull, UK, 1999.

1990-1991 Organizer of De nordiske søfartsmuseers internationale arbejdsmøde, Esbjerg 1991.


International Museum Cooperation 

2005-2009 President of the International Congress of Maritime Museums (ICMM).

2004-2010 Member of the Baltic Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage.

2003-2005 Member of the Board of DKM (Danish Cultural Museums Association).

2002-2013 Member of the Executive Committee of the International Congress of Maritime Museums (ICMM)

2002-2015 Secretary General for the Association of North Sea Cities’ Maritime Museum Network.

1993-1999 Member of the Council of the Association of North Sea Societies.


Museums and Cultural Heritage

2021- Member of Advisory Board of Museerne Helsingør (Museum of Elsinore)

2019- Member of the Board of Limfjordsmuseet, Løgstør

2019-2021 Member of Advisory Board of Militærmuseet (Army Museum), Odense

2018- Member of the Board of Esbjerg Museum of Art

2017-2021 Member of the Strategic Development Group, Shipyard Museum, Elsinore

2017-2021 Member of the Presidium for Project HMS Hummeren, Køge.

2017-2018 Advisor for Føroya Grunnurin on new maritime museum in Klaksvik

2012-2014 Member of the interim Board of Museum Sydøstdanmark (a merger of the cultural history museums in Køge, Næstved and Vordingborg).

2011-2015 Member of the Board of Conservation Centre West.

2008-2011 Member of the Board of Museum Forum for South Denmark.

2007-2013 Member of the Board of Skibsbevaringsfonden (The Foundation for Ship Preservation in Denmark) vice chair from 2008.

2005-2006 Member of Kulturministeriets Formidlingsudvalg (the Danish Cultural Ministry Council on Museum Presentation).

2003-2018 Member of the Board of the Bygd Foundation.

2000-2011 Member of the Board of the Association of Specialized Museums in Denmark (Foreningen af Specialmuseer i Danmark).

1996-2017 Member of the Board of Post/Tele Museum Foundation (Post & Tele Museum, since 2016 Enigma, Copenhagen).

1993-1995 Member of Advisory Committee for Registration and Preservation of Cultural Heritage from the Second World War, Danish Ministry of Environment.

1988-2006 Member of the Ribe County Museum Council.

1987-1998 Secretary for Søfartspuljen (Danish Maritime Museum’s Network).


Research

2007-2012 Member of the Scientific Advisory Board for Project on Offshore Safety/University of South Denmark.

2005-2008 Member of the Board of Centre for Energy and Society.

1998-2006 Member of the Academic Advisory Board of Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, Germany.

1994-2015 Permanent seat in the Scientific Advisory Board of the Centre of Maritime and Regional Studies.


Business, Education and Tourism

2021- Member of the Board of FOF Vest

2016-2021 Advisor for Andresen & Meyer Ltd.

2016-2020 Member of the Board of the Henning G. Kruse Foundation.

2015-2016 Member of the Working Group for First 50 (celebration of the 50 year Anniversary of the first find of hydrocarbons in the Danish North Sea in 1966)

2011-2019 Member of the Board of the Blue Water Shipping Foundation

2008- Chairman of Dansk Bank Esbjerg Fond (Danske Bank Esbjerg Foundation).

2007-2015 Member of the Board of Esbjerg Erhvervsudvikling (Esbjerg Business and Tourism Development).

2007-2009 Member of the interim Board of University College Vest.

2005-2006 Chairman of the interim Board of Esbjerg Statsskole.

2004-2006 Chairman of the Board of DTA (Danish Tourist Attractions).

2003-2005 Member of ErhvervsministerietsBevillingsudvalg for Turisme (The Danish Ministry of Business’ Grant-awarding Committee for Tourism).

2003 Member of Esbjerg Branding Board.

2002-2007 Member of the Board of the BG Bank Foundation Esbjerg.

2002-2006 and 2008-2009 Member of the Board of JyllandsAttraktioner (Attractions in Jutland), Vice-Chair in 2004, Chairman 2005, Past Chair 2006.

1994-1996 and 1999-2006 Member of Esbjerg Tourist Board.

1994-1995 Member of the Advisory Committee for the Project Organization of the Port of Esbjerg.

1993-1994 Consultant for Project Maritime Denmark, Danish Ministry of Tourism.


Awards

2013 Ridder af Dannebrog (Knight of the Order of Dannebrog)

1999 Ribe Amts Kulturpris (Cultural Award of the County of Ribe)

1998 Esbjerg Bys Ærespris (Honorary Award of the City of Esbjerg)

1992 Årets esbjergenser (Esbjerg Citizen of the Year)

1991 Esbjerg Turistpris (Esbjerg Tourist Award)