Søfart

Dansk Kolonihistorie – Indføring og studier, (red. Peter Hoxcer Jensen, Leif Haar, Morten Hahn-Pedersen, Kaare Ulrich Jessen & Aksel Damsgaard Madsen), Århus 1983, (224 p., ill.).

Hahn-Pedersen, Morten: “Skibet er ladet med…”, Fyns Amts Avis, 29-10-1983.

samme: ”Sømandsjul i gamle dage”, Fyns Amts Avis, 28-12-1983.

samme: “Englandskrigen 1807-14”, Udstillingsnoter fra Svendborg & Omegns Museum, 1983.

samme: Søfartssamlingerne i Troense og den sydfynske søfart, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bd. 14, 1985, (36 p.).

samme: “Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45”, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1985, Svendborg 1986, p. 76-97.

Hahn-Pedersen, Morten, Erik Kromann, Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen: Det Sydfynske Øhav – en maritim introduktion, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bd. 18, 1986, (36 p.).

samme: Kurs Inselmeer Südfünen, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bd. 19, 1986, (36 p.).

samme: Etelä-Fynin saaristomeri esittäytyy, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bd. 24, 1987, (36 p.).

Hahn-Pedersen, Morten: “Skipperflækken Troense 1770-1920 – Troenseregistrantens maritime perspektiv”, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1986, Svendborg 1987, p. 92-103.

samme: “Provinsen til søs”, Siden Saxo, nr. 2, 4. årg., 1987, p. 4-12.

samme: Die Seefahrtssammlungen in Troense und die südfünische Seefa­hrt, Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum, bd. 22, 1987, (36 p.).

samme: “Ingen glædestårer, da ELIAS lagde til kaj i Svendborg”, Fyns Amts Avis, 4-9-1987.

samme: “Svendborg Toldsted”, Bygd, nr. 2, 1988, p. 8-10.

samme: “Skonnerten – sejlskibenes altmuligmand”, Bygd, nr. 2, 1988, p. 26-28.

samme: “Storsejler fra Fanø”, Vestkysten, 6-4-1989.

samme: “På de syv have”, Vestkysten, 13-4-1989.

Hahn-Pedersen, Morten og Holger Muchaus Petersen: “Omkring et skibsportræt – “Prins Valdemar” af Fanø”, Sjæk’len 1988, Esbjerg 1989, p. 8-23.

Hahn-Pedersen, Morten: Fanø i sejlskibstiden, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter, nr. 1, Esbjerg 1989, (48 p.).

Hahn-Pedersen, Morten og Holger Munchaus Petersen: Prinsen og Prinsessen – to storsejlere fra Fanø, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter, nr. 2, Esbjerg 1989, (48 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Frederiksen, Niels: “Sønderho – en skipperby i Vadehavet” af Niels Frederiksen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 16, Esbjerg 1989, (164 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Et stykke søfartshistorie”, Vestkysten, 9-11-1989.

samme: “Skibe af træ og mænd af jern”, Vestkysten, 16-11-1989.

samme: “Sømandens triste skæbne”, Vestkysten, 15-2-1990.

samme: “En rapert – og historien om en katastrofe”, Vestkysten, 22-3-1990.

samme: Fanø in der Ära der Segelschiffe, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter nr. 3, Esbjerg 1990 (48 p.).

samme: “Lys over vand”, Vestkysten 21-6-1990.

samme: “Flydende fyr”, Vestkysten 28-6-1990.

samme: “Landets første motorfyrskib”, Vestkysten 5-7-1990.

samme: “Fanøs jernalder”, Vestkysten 12-7-1990.

samme: “Søfartens risiko”, Konkylien nr. 8/9, 14. årg. 1990, p. 12-15.

samme: “Det går ufatteligt godt – omkring et portræt fra 1806”, Mark og Montre 1990, Årbog for kunst- og kulturhistorie – udgivet af Ribe Amts Museumsråd 1990, p. 30-31.

samme: “Stormens krystalkugle”, JydskeVestkysten 17-1-1991.

samme: “Ingen romantik”, JydskeVestkysten 7-2-1991.

samme: “Motorfyrskib nr. 1”, Sjæk’len 1990, Esbjerg 1991, p. 27-44.

samme: Fyrskibe ved Danmarks port mod vest, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter nr. 4, Esbjerg 1991, (64 p.).

samme: “Da fyrskibene kom fra Sydfyn”, Fyns Amts Avis, 12-6-1991.

Holm, Poul: Kystfolk – Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 17 (348 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: Danish North Sea Lightships, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter nr. 5, Esbjerg 1991, (64 p.).

samme: “Historien bag skoleskibets navn”, JydskeVestkysten 19-9-1991.

samme: “Fanø i sejlskibstiden”, Havnen – Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, 117. årg., nr. 5, oktober 1991, p.4-5.

samme: “Et skibsportræt – og historien om en storsejlers endeligt”, Mark & Montre 1991 – Årbog for kunst- og kulturhistorie – udgivet af Ribe Amts Museumsråd 1991, p. 48-51.

samme: “Vyl fyrskibs stranding i 1909”, JydskeVestkysten 12-12-1991.

samme: “Fanøs “Jernalder” – portræt af en brydningstid”, Sjæk’len 1991, Esbjerg 1992, p. 8-48.

samme: “Værdifuldt portræt af barken EMBLA”, JydskeVestkysten 9-4-1992.

samme: “Gensyn i Esbjerg Havn”, JydskeVestkysten, 4-6-1992.

samme: “Fra båd til supertanker”, i Morten Hahn-Pedersen (red.): I storm og stille – den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, Esbjerg 1992, p. 15-18.

samme: “Søfarten fra Aabenraa, Fanø og Svendborg”, i Morten Hahn-Pedersen (red.): I storm og stille – den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, Esbjerg 1992, 19-33.

samme: “Jul til søs”, JydskeVestkysten 24-12-1992.

samme: “Rise – Decline – Fall. The Shipping Trade on Fanø – a Comparati­ve Analysis of the Period of Reorganisation and Final Collapse 1860-1920”, i Poul Holm & John Edwards (red.): North Sea Ports and Harbours – Adaptations to Change, Esbjerg 1992, p. 73-119.

samme: “Everten – Vadehavets specialfartøj”, Præsentati­onsmateriale for restaureringsprojekt for everten REBEKKA af Nordby, Nordby 1993 (3 p.).

Jepsen, Palle Uhd: St. George og Defence, (2. rev. udg.), Esbjerg 1993, (120 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “En heks, en whisky, et skib, en sejlads”, JydskeVestkysten 30-7-1993.

samme: “Livet ombord”, Cutty Sark Tall Ships Race, Esbjerg 1993, p. 48-49.

samme: “Vom Wattenmeer zum Kap Hoorn – Die grosse Seefahrtsgeschichte der kleinen dänischen Insel Fanø”, Alte Schiffe, nr. 14, Nov.-Dez. 1993, p. 10-18.

samme: “From Cattle to Containers – A Cruise through Three Hundred Years of Seafaring in West Jutland”, i Mette Guldberg, Poul Holm & Per Kristian Madsen (red.): Facing the North Sea – West Jutland and the World – Proceedings of the Ribe Conference, April 6-8, 1992, Esbjerg 1993, p. 103-116.

samme: “Killeena – Sønderhos største skib”, JydskeVestkysten 9-12-1993.

samme: “Barken KILLEENA af Sønderho – en brik i søfartshistoriens puslespil”, Sjæk’len 1993, Esbjerg 1994, p. 91-113.

samme: “Nøglen til Tysklands bagdør”, JydskeVestkysten 9-6-1994.

Jepsen, Palle Uhd: Harpuner i Arktis – Hvalfangst ved Svalbard i 1600-årene, Esbjerg 1994, 144 p., (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Everten”, TS – Træskibs Sammenslutningen, Årg. 23, nr. 4, Sept. 1994, p. 118-119.

samme: “En skibsmodel med mange historier”, JydskeVestkysten 28-10-1994.

Nyland, Nick: Skørbug, beskøjter og skibskirurger – Træk af søfartsmedicinens historie, Esbjerg 1994, 96 p., (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Krigsskibe ramt af orkan – og forliste”, JydskeVestkysten 10-7-1995.

samme: “The History of the Danish Lightship Fleet – An Introduction”, i Maarit Laitala (red.): Pilots and Lighthouses – Aids of Navigation (Papers fra XI International Baltic Seminar in Kotka, 1-3 August 1996), Kotka 1997, p. 24-41.

samme: Fra viking til borebisse – 50 generationer ved Vadehavet, Esbjerg 2001, (200 p.).

Financing the Maritime Sector – Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rotterdam 1997, edited by Leo M. Akveld, Frits R. Loomeijer & Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2002, (365 p.), (red.).

Concentration and Dependency – The Role of Maritime Activities in North Sea Communities, 1299-1999 – Proceedings from the Sixth North Sea History Conference, Hull 1999, edited by David J. Starkey and Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2002, (305 p.), (red.).

Hahn-Pedersen, Morten, Lulu A. Hansen, Anne L. Jacobsen, Bo Poulsen, René T. Poulsen og Morten K. Søndergaard: “På triptur med Dana Anglia”, Sjæk’len 2002, p. 57-77.

Hahn-Pedersen, Morten (red.): North Sea Lights, Esbjerg 2003, (104 p.).

samme: “Danish North Sea Lights”, I Morten Hahn-Pedersen (red.): North Sea Lights, Esbjerg 2003, p. 73-85.

samme: “Reports on Baltic Lights – Denmark”, Jerzy Litwin (ed.): Baltic Sea Identity: Common Sea – Common Culture?, 1st Cultural Heritage Forum – Gdansk 3rd-6th April 2003 at the Polish Maritime Museum in Gdansk, Gdansk 2003, p. 81-83.

Hahn-Pedersen, Morten, Lasse Bisbjerg, Lulu Hansen, Lif Jacobsen, René Taudal Poulsen & Morten Karnøe Søndergaard: “Nye tider i Englandstrafikken – på triptur med M/S “Dana Sirena”“, Sjæk’len 2003, p. 99-117.

Hahn-Pedersen, Morten: “Med fragt i ferske vande”, Erik Hofmeister (red.): De ferske vandes kulturhistorie i Danmark, Silkeborg 2004, p. 256-266.

Bridging Troubled Waters – Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 1550, edited by David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2005, (351 p.).

Hahn-Pedersen, Morten og René Taudal Poulsen: “Danske passagerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005″, Sjæk’len 2005, p. 9-25.

Hahn-Pedersen, Morten: ”Konsulens skib – omkring et skibsportræt fra 1847”, Sjæk’len 2006, Esbjerg 2007, p. 9-25.

Hahn-Pedersen, Morten (red.): North Sea Passenger Lines, Esbjerg 2009, (88 p.).

samme: Danish North Sea Passenger Lines, 1850-2000, in M. Hahn-Pedersen (ed.): North Sea Passenger Lines, Esbjerg 2009, p. 34-43.

samme: En mand kom til byen – Ditlev Lauritzen og Esbjerg 1884-1914, Sjæk’len 2009, Esbjerg 2010, p. 34-55. Samme artikel foreligger på dansk og engelsk på nettet hos website: lauritzenfonden.com.

samme: Til søs med MARIE MÆRSK, Mette Guldberg, Søren Byskov og Lasse Fast Jensen (red.): Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2015, Esbjerg 2016, p. 47-59.

Hahn-Pedersen, Morten: På zarens befaling – Med Bering og Spangsberg til Sibirien og det nordlige Stillehav 1725-1743, (326 p.), Gyldendal 2018. Desuden udgivet som lyd- og e-bog.

Hahn-Pedersen, Morten: ”Fanøs søfartshistorie” i Trap Danmark, 6. Udgave, bind 14 ”Varde, Esbjerg, Fanø”, p. 289.

Hahn-Pedersen, Morten: “Berings transsibiriske felttog – 1700-tallets russiske ekspeditioner”, I Anne Haslund Hansen & Michael Harbsmeier (red.): Dansk Ekspeditionshistorie, I kongens og oplysningens tjeneste, bd. 1, p. 106-141, Gads Forlag 2021.