Rådgivnings- og bestyrelsesarbejde

* Danske Bank Esbjerg Fonden, Esbjerg – bestyrelsesformand

* Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg – bestyrelsesmedlem

* FOF Vest, Esbjerg – bestyrelsesmedlem

*Limfjordsmuseet, Løgstør – bestyrelsesmedlem

*Museerne Helsingør – medlem af Advisory Board

* Ågabets bevaring, bevaringsprojekt ved Arresø – rådgiver