Socialhistorie

Hahn-Pedersen, Morten: “Sømandskonen – et glemt kapitel i søfartshistorien”, Konkyli­en, nr. 3, 10. årg., 1986, p. 18-21.

samme: “Sømandskoneprojektet – forløb, overvejelse og mål”, Konkylie­n, nr. 8/9, 12. årg., 1988, p. 14-17.

samme: “Et apropos til C.A.Hjernøe”, Konkylien, 13. årg., nr. 5, 1989, p. 14-16.

samme: “I storm og stille”, JydskeVestkysten 23-5-1991.

samme: “Sømandskoneprojektet 1986-1991”, Nyere Tid – Historisk-Etnologisk Nyhedsbrev nr. 1, maj 1991, p. 13-14.

samme: “Sømandskoneprojektet – Land i sigte”, Danske Museer, nr. 4, august 1992, p. 12-17.

samme: “Ny bog om sømandskonens historie”, Konkylien, 16. årg., nr. 8/9, august 1992, p. 11-12.

samme: “Sømandskonens historie”, JydskeVestkysten, 8-10-1992.

I storm og stille – den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, Esbjerg 1992, (160 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Sømandens sikre havn”, Samvirke, nr. 1-2, januar-februar 1993, p. 76-78.

Hahn-Pedersen, Morten og Poul Holm: “The Danish Maritime Labour Market, 1880-1900”, Lewis R. Fischer (ed.): The Market for Seamen in the Age of Sail, Research in Maritime History No. 7, St. John’s, Newfoundland 1994 (udk. feb. 1995), p. 141-166.

samme: “Det maritime arbejdsmarked i Danmark 1880-1900” (sm. m. Poul Holm), Sjæk’len 1994, Esbjerg 1995, p. 71-91.

Hahn-Pedersen, Morten: “Sømandskoneprojektet 1985-92. En ny vinkel på søfartshistorien”, i Søren Thuesen (red.): Grønlands handel og søfart. Rapport fra 1. seminar om grønlandsk handels- og søfartshistorie, Sisimiut 1995, Sisimiut 1997, p. 179-184. Samme i grønlandsk udgave, sammesteds p. 172-178.