Redaktionsarbejde m.v.

Bridging Troubled Waters – Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 1550, edited by David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2005, (351 p.).

Bruhn, Verner: En by bliver til, Verner Bruhn, Morten Hahn-Pedersen, Michael Lauenborg, Peter Meyer & Jørgen Dieckmann Rasmussen (red.): Esbjergs Historie, bd. 2, 1850-1910, 320 p., Esbjerg 1994.

Bøgh, Per: Tataou – magi og kunst, Esbjerg 2004, (60 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Concentration and Dependency – The Role of Maritime Activities in North Sea Communities, 1299-1999 – Proceedings from the Sixth North Sea History Conference, Hull 1999, edited by David J. Starkey and Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2002, (305 p.), (red.).

Cuber, Mogens: Fortællinger om ORKANEN 3. december 1999, Esbjerg 2000, (144 p.), (red.: Morten Hahn-Pedersen).

Dansk Kolonihistorie – Indføring og studier, Århus 1983, (224 p.), (red. Peter Hoxcer Jensen, Leif Haar, Morten Hahn-Pedersen, Kaare Ulrich Jessen & Aksel Damsgaard Madsen).

Det sker på Nordens maritime museer – Nyhedsbrev for Nordens maritime Museer, nr. 1/1992 – nr. 7/1998, (7 udgivelser), (red.Morten Hahn-Pedersen).

Esbjerg Havn 1868 – 1993, Esbjerg 1993, (168 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Financing the Maritime Sector – Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rotterdam 1997, edited by Leo M. Akveld, Frits R. Loomeijer & Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg 2002, (365 p.), (red.).

Fischer, Lewis R. (Series Editor): Research in Maritime History, St. John’s, Newfoundland, No. 9-31 (23 udgivelser), 1995-2006 (medlem af redaktionsudvalg /Editorial Board).

Fischer, Lewis R. (Editor in Chief): International Journal of Maritime History, St. John’s, Newfoundland, Vol. IV No. 2 December 1992 – Vol. XVIII No. 1 June 2006 (38 udgivelser), 1992-2006 (medlem af redaktionsudvalg/Editorial Board)

Frederiksen, Niels: “Sønderho – en skipperby i Vadehavet” af Niels Frederiksen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 16, Esbjerg 1989, (164 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten og Holger Munchaus Petersen: Prinsen og Prinsessen – to storsejlere fra Fanø, Fiskeri- og Søfartsmuseets temahæfter, nr. 2, Esbjerg 1989, (48 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Havets kulturarv, Esbjerg 2007, (red. Morten Hahn-Pedersen).

Holm, Poul: Kystfolk – Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 17 (348 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

I storm og stille – den sikre havn. Bidrag til sømandskonens historie, Esbjerg 1992, (160 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Jacobsen, Kurt: Jydsk Telefon – “Verdens bedste telefonselskab, København 2004, (480 p.), (redaktionsudvalg: Olaf Olsen, Birgitte Wistoft & Morten Hahn-Pedersen).

Jepsen, Palle Uhd: St. George og Defence, (2. rev. udg.) af Palle Uhd Jepsen, Esbjerg 1993, (120 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Jepsen, Palle Uhd: Harpuner i Arktis – Hvalfangst ved Svalbard i 1600-årene, Esbjerg 1994, 144 p., (red. Morten Hahn-Pedersen).

Nyland, Nick: Skørbug, beskøjter og skibskirurger – Træk af søfartsmedicinens historie, Esbjerg 1994, 96 p., (red. Morten Hahn-Pedersen).

Petersen, Holger Munchaus: Frem ad Søvejen – Danske skoleskibe og skoleskibsundervisn­ing, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 13, Esbjerg 1988, (120 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Rasmussen; Alan Hjorth: Drivvod i Danmark – Dansk fiskeri i stilstand og mobilitet 1871-1888, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 15, Esbjerg 1988, (256 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Rheinheimer, Martin: Hvor havet ender – Billeder fra den jyske vestkyst, Esbjerg 2003, (128 p.), red.: Morten Hahn-Pedersen).

Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, årgang 1988-2014 (27 årgange), Esbjerg 1989-2015, (red. Morten Hahn-Pedersen).

Thalund, Henning: Vestjyske kirkeskibe, Esbjerg 1995, 88 p., (red. Morten Hahn-Pedersen).

Vadehavet – portrætter af et kulturlandskab, Meppel (Holland) 2005, (352 p.), (redaktion: Jan Abrahamse, Marieke Bemelmann, Martin Hillenga, John Frederiksen & Morten Hahn-Pedersen).

Wohlfahrt, Eske: Pennalhuset – Fartøj og fiskeri på Limfjorden, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 14, Esbjerg 1988, (96 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).