Offshore

Hahn-Pedersen, Morten: A.P. Møller og den danske olie, København 1997, (348 p.).

samme: “Olie fra Dan gennem 25 år”, Mærsk Post, Nr. 3/1997, september 1997, p. 4-6.

samme: “Dansk Nordsøolie i 25 år”, Sjæk’len 1997, Esbjerg 1998, p. 74-90.

samme: “First Drilling in a New Field”, International Journal of Maritime History, Vol. X, No. 1, p. 201-209.

samme: A.P. Møller and The Danish Oil, (367 p.), København 1999.

samme: “En aktør i Danmarks olieby – Historien om Henning Kruse og Esbjerg Oilfield Services A/S”, Sjæk’len 1999, p. 91-123.

Hahn-Pedersen, Morten og Marit Jensen: Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen, Esbjerg 2002, (106 p.).

Hahn-Pedersen, Morten: “En ny dansk industri – Om udviklingen af dansk offshore og Esbjergs opkomst som baseby”, Sjæk’len 2001, p. 115-151.

samme: “Offshoreindustriens betydning i Ribe Amt”, Mark og Montre – Årbog for Ribe Amts Museer 2002, Haderslev 2002, p. 22-34.

samme: Olien i fokus – En billedfortælling om offshoreaktiviteterne på den danske del af Nordsøen, Fotos af Bent Medvind Sørensen, Esbjerg 2002 (124 p.).

samme: “Offshoresektoren ved årtusindskiftet”, Sjæk’len 2002, p. 79-99.

samme: “Local Entrepreneurship in the Danish Offshore Industry: A Case Study on Henning Kruse and Esbjerg Oilfield Services Ltd.”, i Lewis R. Fischer (ed.): International Journal of Maritime History, Vol. XIV, No. 2, 2003, p. 123-143.

Samme: “Skrider Danmark i olien?, Morgenavisen JyllandsPosten 6-8-2003.

Basismanuskript til Bjarne Rasmussen & Peter Bjerg Poulsen (red.): Esbjerg og olien, Esbjerg 2003.

Hahn-Pedersen, Morten: “The Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region”, Gelina Harlaftis (ed.): Proceedings from the 4th International Congress on Maritime History – Corfu, Greece 23-27 June 2004, CD-edition, Ionian University, Corfu 2005.

samme: “Oil and Gas from the Danish North Sea”, Ole Camåe (ed.): Danish Offshore Industry 2006, Esbjerg 2006. p. 26-33.

Hahn-Pedersen, Morten og Mette Guldberg: Sikkerhed til søs – ESVAGT gennem 25 år, Esbjerg 2006, 40 p. Også udgivet på engelsk under titlen: Safety at Sea – ESVAGT through 25 years, Esbjerg 2006, 40 p.

samme: ”Esvagt – en offshorevirksomhed i Esbjerg”, Sjæk’len 2006, Esbjerg 2007, p. 43-63.

Hahn-Pedersen, Morten: Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish Region, International Journal of Maritime History, vol. XX, No. 1, June 2008, p. 173-190.

Hahn-Pedersen, Morten og Morten Karnøe Søndergaard: Nye tal på dansk offshore, Sjæk’len 2007, Esbjerg 2008, p. 125-141.

samme: Den danske offshoresektor 1962-2007 – Udvikling, udfordringer og værdi, Offshore Center Danmark: Håndbog: Offshore – hvordan? Esbjerg 2008, p. 25-42.

Hahn-Pedersen, Morten: Møller på havet. Om havmølleparkernes udvikling og perspektiv, Sjæk’len 2010, Esbjerg 2011, p. 9-37.

samme: MÆRSK ENDEAVOUR – historien om en rig, Sjæk’len 2011, Esbjerg 2012, p. 87-95.

samme: Esbjerg – fra fisk til olie, Margrethe Lyngs Mortensen (red.): Fortællinger om fisk og fiskere, Danmarks Fiskeriforening 125 år, 1887-2012, udg.: Danmarks Fiskeriforening, Vejle 2012, p. 227-231.

samme: Esbjerg – fra fiskerihavn til offshorecenter. Et erhvervsskifte oplevet af en museumsmand, Fiskeritidende, 7-6-2012, p. 12-14.

samme: Olie fra Danmarks undergrund, kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten 11-7-2012.

Taudal Poulsen, René og Morten Hahn-Pedersen: A.P. Møller-Mærsk i olie- og gasindustriens værdikæde, Sjæk’len 2011, Esbjerg 2012, p. 67-85.

Hahn-Pedersen, Morten: Energi fra Nordsøen – overblik i et jubilæumsår og en forandringstid, Sjæk’len 2012, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2013, p. 9-29.

samme: Esbjerg, de la pêche a la production d’énergie offshore, Marie-Laure Griffaton (ed.): Ports d’Europe – en quête de nouveaux mondes, Dunkerque 2013, p. 182-188.

Hahn-Pedersen, Morten & Ole Ingrisch: Esbjerg og de faldende oliepriser – kronik, JydskeVestkysten 25-1-2015

Hahn-Pedersen, Morten: Mærsk Olie og Gas – Fra danske til internationale operationer, Gyldendal 2016, (554 p.). I 2017 udgivet på engelsk under titlen Maersk Oil – From Danish to International Operations, Gyldendal 2017 (557 p.). Begge publikationer er tillige udgivet som e-bøger.

samme: Esbjerg Havn og offshoreaktiviteterne på Nordsøen, i L.A. Hansen m.fl. (red.): Kursen – Esbjerg Havn siden 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189 – desuden udgivet på engelsk under titlen Port of Esbjerg and the Offshore Activities on the North Sea, in L.A. Hansen et al (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189.

Hahn-Pedersen, Morten: “A Historic Milestone for the Tyra Field”, Danish Offshore Industry 2020, p. 12-16

Hahn-Pedersen, Morten: “The New Tyra Field”, Danish Offshore Industry 2020, p. 18-20

Hahn-Pedersen, Morten: “A Complex Project”, Danish Offshore Industry 2020, p. 21-25

Hahn-Pedersen, Morten: “Creating a Home away from Home”, Danish Offshore Industry 2020, p. 27

Hahn-Pedersen, Morten: “Like Ripples on Water – Tyra is creating jobs and revenue”, Danish Offshore Industry 2020, p. 28-29

Hahn-Pedersen, Morten: “An Era-defining Invention”, Danish Offshore Industry 2020, p. 30-33

Hahn-Pedersen, Morten: “Danmarks store offshorehavn” i Trap Danmark, 6. udgave, bind 14 ”Varde, Esbjerg, Fanø”, p. 254-255.

Hahn-Pedersen, Morten: “An eventful time at Tyra”, Danish Offshore Industry 2021, p. 20-22

Hahn-Pedersen, Morten: “The world’s largest crane vessel gets to work at Tyra”, Danish Offshore Industry 2021, p. 24-26

Hahn-Pedersen, Morten: “12 seconds of history-making”, Danish Offshore Industry 2021, p. 28-30

Hahn-Pedersen, Morten: “(Recycled) Life on M.A.R.S”, Danish Offshore Industry 2021, p. 32-34

Hahn-Pedersen, Morten: “Redevelopment taking off”, Danish Offshore Industry 2021, p. 36-37

Hahn-Pedersen, Morten. “Tyra II is on its way”, Danish Offshore Industry 2021, p. 38-41

Hahn-Pedersen, Morten: Politikerne har kastet mange bolde ud i Nordsøen, kronik, JyllandsPosten 30/6 2022

Hahn-Pedersen, Morten: Tyra II is on its way, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 26-28

Hahn-Pedersen, Morten: Full speed ahead at the shipyards, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 30-31

Hahn-Pedersen, Morten: Tyra II – A digital Milestone, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 32-33

Hahn-Pedersen, Morten: Sustainability – A keyword for the Tyra Project, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 34

Hahn-Pedersen, Morten: Life under the surface, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 36-37

Hahn-Pedersen, Morten: Tyra goes to the museum, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 38-40

Hahn-Pedersen, Morten: The pieces are falling into place, Danish Offshore Industry Magazine 2023/publiceret 2022, p. 42-43