Havne og infrastruktur

Hahn-Pedersen, Morten og Poul Holm: “Det lugter af penge – moderne tider på Esbjerg Havn”, i Jan Meesenburg (red.): Moderne tider i Esbjerg, Esbjerg 1988, p. 54-70.

Hahn-Pedersen, Morten : “I hver en havn..”, Vestkysten, 2-2-1989.

samme: “Den nye havn mod vest. Esbjerg Havns anlæg og etablering 1868 – ca. 1914”, Sjæk’len 1992, Esbjerg 1993, p. 40-75.

Hahn-Pedersen, Morten og Poul Holm: “Den moderne havn. Hovedtræk af Esbjerg Havns udvikling efter 1950”, Sjæk’len 1992, Esbjerg 1993, p. 98-117.

Esbjerg Havn 1868 – 1993, Esbjerg 1993, (168 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Kongen af Esbjerg”, JydskeVestkysten, 16-4-1993.

samme: “Havnefront forandres”, JydskeVestkysten, 23-11-1995.

samme: “The Port of Esbjerg – Denmark’s Gateway to the West 1868-1994”, Eira Karppinen (ed.).: Harbour – The Development of a Harbour and the Work in a Harbour, Kotka 1996, p. 45-97.

samme: “Strukturer under forandring? – Udviklingen i danske trafikhavne siden 1960”, Sjæk’len 1995, Esbjerg 1996, p. 78-109.

samme: “A Brief History of the Port of Esbjerg”, M. Ottesen (ed.): The Port of Esbjerg – Surplus Capacity – New Possibilities, Esbjerg 1996, p. 4-11.

samme: “Changing Structures: Developments in Danish Commercial Ports since 1960”, International Journal of Maritime History, Vol. VIII, No. 1, June 1996, p. 59-86.

samme: “Forskningsprojekt om Esbjerg Havn”, JydskeVestkysten, 29-1-04.

Hahn-Pedersen, Morten og Søren Byskov: “Havne og infrastruktur: Forskellige aktører – forskellige krav”, Sjæk’len 2003, p. 67-97.

Hahn-Pedersen, Morten: “Esbjerg Havn – Vækst, forandring og nye udfordringer”, Mette Starch Truelsen (red.): Geografisk Orientering” – specialnummer om danske havne, GO 2004 Nr. 6, p.530-539.

Hahn-Pedersen, Morten & Søren Byskov“A Diversity of Infrastructure: The Development of the Port of Esbjerg, 1868-2000″, David J. Starkey & Morten Hahn-Pedersen (ed.): Bridging Troubled Waters, Esbjerg 2005, p. 249-279.

Hahn-Pedersen, Morten og Morten Karnøe Søndergaard: Afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn, Esbjerg 2005, (134 p.).

Hahn-Pedersen, Morten: “Historic Harbours in Denmark”, Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki 9th – 12th June 2005, Porvoo 2005, p. 145-148.

samme: “Protection of Historic Harbours – Can We Act Proactively?”, Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki 9th – 12th June 2005, Porvoo 2005, p. 159-162.

Hahn-Pedersen, Morten og Morten Karnøe Søndergaard: “Havnerapporten – Om afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn”, Sjæk’len 2005, Esbjerg 2006, p. 53-65.

Hahn-Pedersen, Morten: Nordisk havneudvikling i internationalt perspektiv, Morten Hahn-Pedersen (red): Havets kulturarv, Esbjerg 2007, p. 153-170.

samme: SOS – Svanesang om Svendborg Havn, kronik i Fyns Amts Avis 2-9-2012. Efterfølgende også bragt på www.fynhistorie.dk.

samme: Havnens bankende hjerte – J. Ring-Andersen Skibsværft og den sydfynske søfartshistorie, artikel i profilavisen ”Svendborg Havn – Bevar mig vel”, Ugeavisen Svendborg, 6. november 2013, p. 38-39.

samme: 1874 Eksport, Rikke Kensinger (red.): Danmark bliver Danmark – Krig, damp og genier i 1800-tallet, Århus Universitetsforlag 2014, p. 74. Desuden bragt i Morgenavisen JyllandsPosten 16/3-2014.

samme: Esbjerg Havn 1868-2018 – udvikling og drivkræfter, i L.A. Hansen m.fl. (red.): Kursen – Esbjerg Havn siden 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 9-22 – desuden udgivet på engelsk under titlen Port of Esbjerg – Development and Driving Forces, in L.A. Hansen et al (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 9-22.

samme: Esbjerg Havn og offshoreaktiviteterne på Nordsøen, i L.A. Hansen m.fl. (red.): Kursen – Esbjerg Havn siden 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189 – desuden udgivet på engelsk under titlen Port of Esbjerg and the Offshore Activities on the North Sea, in L.A. Hansen et al (ed.): The Course – Port of Esbjerg since 1868, Rosendahls, Esbjerg 2018, p. 167-189.