Fiskeri

Rasmussen, Alan Hjorth: Drivvod i Danmark – Dansk fiskeri i stilstand og mobilitet 1871-1888, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 15, Esbjerg 1988, (256 p.), (red.Morten Hahn-Pedersen).

Wohlfahrt, Eske: Pennalhuset – Fartøj og fiskeri på Limfjorden, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter, bd. 14, Esbjerg 1988, (96 p.), (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten, Arthur Credland, Harald Hamre & Frits Loomeijer: Nordzeevisserij 1870-1940 – internationaal bekeken, Esbjerg 1997, 80 p.

Hahn-Pedersen, Morten, Arthur Credland, Harald Hamre & Frits Loomeijer: Harvest from a Common Sea – The North Sea Fishery 1870-1940, Esbjerg 1997, 80 p.

Hahn-Pedersen, Morten: Esbjerg – fra fisk til olie, Margrethe Lyngs Mortensen (red.): Fortællinger om fisk og fiskere, Danmarks Fiskeriforening 125 år, 1887-2012, udg.: Danmarks Fiskeriforening, Vejle 2012, p. 227-231.

samme: Esbjerg – fra fiskerihavn til offshorecenter. Et erhvervsskifte oplevet af en museumsmand, Fiskeritidende, 7-6-2012, p. 12-14.