Offshore energiproduktion

Mit forskningsarbejde omkring produktionen af olie-, gas- og vindenergi fra den danske del af Nordsøen har i flere omgange ført til besøg på de omfattende installationer offshore. Mit første besøg på olie- og gasfelterne gik til DUC’s Gorm-felt i 1988. Siden har flere besøg på Nordsøens borerigge, produktionsplatforme og havmølleparker bidraget til min indsigt i denne særlige erhvervssektor.

 

“Offshoresektoren ved årtusindskiftet” 

”Møller på havet. Om havmølleparkernes udvikling og perspektiv” 

”Energi fra Nordsøen – overblik i et jubilæumsår og en forandringstid” 

 

Halfdan Feltet 2016
Netop landet på Halfdan 2016
Kontrolrummet på Halfdan B 2016
Sammen med platformchef Michael Pedersen
Havmølleparken Horn Rev 1, 2009
Havmølleparken Horn Rev 1, 2009

 

Netop landet på boreriggen NOBLE BYRON WELLIVER, 2007
Netop landet på boreriggen NOBLE BYRON WELLIVER, 2007
Glimt fra besøg på DUC’s Tyra East-felt, 2007
Glimt fra besøg på DUC’s Tyra East-felt, 2007

 

 

 

Glimt fra besøg på DUC’s Tyra East-felt, 2007