Museer og kulturarv

2012-2014 Medlem af overgangsbestyrelsen for Museum Sydøstdanmark (en fusion af de kulturhistoriske museer i Køge, Næstved og Vordingborg).

2011-2015 Medlem af bestyrelsen for Konserveringscenter Vest.

2008-2011 Medlem af bestyrelsen for Museumsforum Syddanmark.

2007-2013 Medlem af bestyrelsen for Skibsbevaringsfonden, næstformand 2008-2013.

2005-2006 Medlem Kulturministeriets Formidlingsudvalg.

2003-2015 Medlem af bestyrelsen for Bygd Fonden.

2000-2011 Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Specialmuseer i Danmark.

1993-1995 Medlem af Den rådgivende Komité for Registrering og Bevaring af Kulturspor fra Anden Verdenskrig, Miljøministeriet.

1988-2006 Medlem af Museumsrådet for Ribe Amt.

1987-1998 Sekretær for Søfartspuljen – de danske maritimmuseers netværksorganisation.