Moderne skibsfart

Gennem årene har moderne skibsfart og havneudvikling været et fokusområde for min forskning. Et eksempel herpå er arbejdet med passagerskibstrafikken fra Esbjerg til Harwich. I forbindelse med en konceptændring og tonnageudskiftning på denne rute i 2002/2003 var jeg leder af et hold forskere, der i 2002 sejlede med om bord på DANA ANGLIA og i 2003 på afløseren DANA SIRENA for at dokumentere ændringerne.

På triptur med DANA ANGLIA” 

”Nye tider i Englandstrafikken – på triptur med M/S DANA SIRENA” 

”Danske passagerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005”

small19
DANA SIRENA, 2003. Foto:FOS
smalldana anglia 7297-19
DANA ANGLIA og det midlertidige afløserskib DANA GLORIA, 2002. Foto: FOS
small7413-02
Dokumentationsholdet om bord på DANA ANGLIA, 2002. Foto: FOS
F1000001
Hotelmanager Dan Juhl Jensen (DANA ANGLIA) og Morten Hahn-Pedersen på én af DANA ANGLIAs sidste ture ruten mellem Esbjerg og Harwich. Foto: FOS