Kulturarv

Hahn-Pedersen, Morten og Ole Bang: “Skibsapoteket – om proveniens og overlevering”, Archiv for Pharmaci & Chemi, bd. 91, nr. 23, 17-11-1984, p. 841-45.

Hahn-Pedersen, Morten: “Leg, legetøj – og jul”, Udstillingsnoter fra Svendborg & Omegns Museum, 1985.

Hahn-Pedersen, Morten og Knud Helles: “Troenseregistranten – Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse”, Bygning – by og land, nr. 3, april 1986, p. 20-23.

samme: “Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse i Troense”, (sm. m. Knud Helles), Tåsinge Årbog 1987, p. 8-13.

Hahn-Pedersen, Morten: “Dokhavnen – Esbjerg Havns vugge”, Historisk delrapport (6 p.) til Ribe Amt: VVM-undersøgelse vedrørende DOKKEN, Esbjerg 2003.

Havets kulturarv, Esbjerg 2007 (red. Morten Hahn-Pedersen).

Hahn-Pedersen, Morten: “Historic Harbours in Denmark”, Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki 9th – 12th June 2005, Porvoo 2005, p. 145-148.

samme: “Protection of Historic Harbours – Can We Act Proactively?”, Marianne Lehtimäki (ed.): Urban Heritage – Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Helsinki 9th – 12th June 2005, Porvoo 2005, p. 159-162.

samme: SOS – Svanesang om Svendborg Havn, kronik i Fyns Amts Avis 2-9-2012. Efterfølgende også bragt på www.fynhistorie.dk.

samme: Havnens bankende hjerte – J. Ring-Andersen Skibsværft og den sydfynske søfartshistorie, artikel i profilavisen ”Svendborg Havn – Bevar mig vel”, Ugeavisen Svendborg, 6. november 2013, p. 38-39.