Borgmester Johnny Søtrups tale:

“Kære Morten

For en ildsjæl som dig, der har engageret dig så helhjertet i dit arbejde, har jeg stor forståelse for, at det ikke er nogen let beslutning at sige farvel til jobbet og til dine gode kollegaer her på museet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet har altid stået for mig som indbegrebet af alt det bedste ved Esbjerg: Fremsynethed, mod, initiativrigdom og selvfølgelig ikke mindst blikket ud over havet – og ned under overfladen.

Derfor har jeg selvfølgelig fulgt museets udvikling meget tæt de seneste årtier. Og der har så sandelig været noget at følge med i.

Jeg er derfor glad for i dag at få mulighed for at kvittere for det enorme stykke arbejde, du har udført. Uden dig er det svært at forestille sig, at museet havde været igennem en SÅ drastisk udvikling.

Esbjergs historie er tæt spundet sammen med havnens historie, og Fiskeri- og Søfartsmuseet var jo oprindeligt en gave til byens borgere i forbindelse med Esbjerg Havns 100 års jubilæum i 1968. Den gave har du de seneste 27 år passet godt på.

Dengang du ”kun” havde stået i spidsen for museet i 10 år, modtog du Esbjerg BysÆrespris. Det var tilbage i 1998, og på det tidspunkt havde du allerede sikret den ene publikumsrekord efter den anden.

Dengang fortalte du meget beskedent, at det der gjorde dig mest stolt, var det gode samarbejde mellem alle de dygtige medarbejdere på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Jeg er ikke i tvivl om, at du også den dag i dag vil fremhæve dine dygtige kollegaer. Og det giver jo heldigvis også en tryghed for, at skibet sejler godt videre med en anden bag roret.

Noget af det, du virkelig har udmærket dig ved, er din evne til at forene alle aspekter af det maritime. Andre museer fokuserer enten på søfart eller på dyrelivet – men Fiskeri- og Søfartsmuseet viser et enestående samlet billede af havets betydning.

Med din historiske indgangsvinkel har du gjort det muligt for museet at afspejle Esbjergs særlige symbiose mellem havet, havnen og byen. Især da den permanente søfartsudstilling blev indviet i år 2000, kom museet virkelig til at tegne et nuanceret billede af Esbjerg.

Med dig i spidsen har museet både fokuseret på turisme, erhvervslivet, vores egne borgere og ikke mindst på forskning. Du har tænkt strategisk og langsigtet – og så har du virkelig haft øje for de uopdagede muligheder. Derfor har du også været dygtig til at få eksterne fonde og økonomisk støtte fra sponsorer, og det har virkelig skabt udviklingspotentiale.

Museet er blevet kendt i hele landet, og flere royale besøg vidner også om stor opmærksomhed omkring Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Da Vadehavet blev indskrevet på UNESCOs liste over verdensarv, steg interessen for vores helt unikke natur, og så er det jo med at smede, mens jernet er varmt. Og det var I også parate til. Detudvidede sælarium og den nyevadehavspavillon formidler på moderne vis Vadehavets store rigdomme. Og det er helt symptomatisk, at du, Morten, er fremsynet nok til at udvikle og forny museet, så det hele tiden lever op til gæsternes forventninger.

Når man tager kuglerammen frem og tæller årene, der er gået, så har du og jeg faktisk samarbejdet i over 20 år. Vi har med jævne mellemrum mødtes til indvielser af nye tiltag her på stedet, og det har været en konstant påmindelse om den store aktivitet, du har været garant for.

Jeg har ved tidligere lejligheder fremhævet din ildhu, energi og dygtighed. Og jeg kan huske, at jeg ved overrækkelsen af æresprisen til dig, takkede dig for din evne til altid at sætte positivt fokus på Esbjerg.

Jeg gentager det hele i dag – og det gør jeg, fordi det bestemt stadig er gældende – og fordi jeg ikke tror på, at det stopper i dag.

Din ildhu, energi og dygtighed er ikke evner, der kan skrues ned for. Du er en handlingens mand med smag for saltvand og frisk vind fra vest. Jeg er sikker på, at din energi også fremover vil blive brugt på bedste vis.

Du skal selvfølgelig nyde dit velfortjente otium, men det lyder jo bestemt ikke til, at du har planlagt et tilbagelænet et af slagsen. Og det ville også have undret mig.

Du bliver heldigvis i Esbjerg, og jeg ved, at du vil dedikere tid til at skrive endnu bog om oliens betydning. På den måde er det vist uundgåeligt, at du stadig kommer til at bevare fokus på Esbjerg og især på havnen. Du er jo en uudtømmelig kilde på viden på det felt, og det glæder mig meget, at vi stadig kan trække på en mand af din kaliber.

Selv om det derfor ikke er helt farvel i dag, vil jeg alligevel gerne takke dig for din store indsats gennem årene. Du overdrager et museum i fin form, så selv om du vil være savnet, så vil alle de skibe, du har sat i vandet, sejle videre. Du har været med til at sikre gode rammer for forskning, uddannelse og formidling af kultur og natur.

Du har skabt et museum, der giver stor værdi for byen, for kommunen og for gæster fra både ind- og udland.

Tak fordi du har været med til at placere os på verdenskortet og tak for det gode samarbejde gennem de mange år.

Og så har jeg blot tilbage at ønske dig alt det bedste fremover.”