Bestyrelsesvirksomhed

Medlem af arbejdsgruppen vedr. 50-års jubilæet i 2016 for første kulbrintefund i Nordsøen

Blue Water Fonden – bestyrelsesmedlem

Bygd Fonden – bestyrelsesmedlem

Danske Bank Esbjerg Fonden – bestyrelsesformand

Post/Tele Museumsfonden – bestyrelsesmedlem