Bestyrelsesformand Knud Jager Andersens tale:

“Kære Morten

Så kom dagen, jeg tror du har set frem til med blandet fornøjelse. For godt nok var det helt og aldeles din egen afgørelse, at du her den første hverdag i 2015 ringede til mig og sagde, at nu sendte du altså din opsigelse. Det var efter lang og moden overvejelse du var kommet til den konklusion, at helbredet ikke længere holdt til at stå i spidsen for en stor kulturinstitution som Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Det tror jeg, du er helt afklaret med, men når jeg siger det med den blandede fornøjelse, så er det fordi at man jo også godt kan mærke på dig, at det er svært for dig at give slip på museet, som er dit livsværk. 27 år har du været direktør her på stedet, og  når man så betænker, at museet endnu ikke engang er 50 år, er du om nogen blevet været Mr. Fiskeri- og Søfartsmuseet!

Karakteristisk for dig er også, at du ikke slipper før du stopper, og at du gerne vil sikre tiden efter du er stoppet. Det kan eksemplificeres ved implementeringen af den donation museet modtog her tidligere på året fra A. P. Møller-fonden. 15,5 mio. kr. til en ny offshore-udstilling. Nu var du jo godt klar over, at det ikke blev i din direktørtid, den udstilling blev opbygget. Men dels havde du sørget for, at projektet allerede inden fondsansøgningen blev afsendt, var gennemarbejdet, dels har du nu sørget for at dygtige medarbejdere kan fuldføre projektet efter du er stoppet, og dels har du betrygget fondsgiveren, at alt er i bedste hænder også efter din afgang. Det er det, man kalder rettidig omhu!

Morten du har og har altid haft bestyrelsens ubetingede tillid. Årsagen til det tror jeg kan koges ned til to forhold: for det første din altid ukuelighed, din optimisme, dine visioner og ikke mindst evnen til at realisere visionerne. Og for det andet din realistiske sans og ikke mindst økonomiske sans. Spaden er aldrig stukket i jorden til et nyt projekt her på stedet, før økonomien var på plads, og det altså ikke kun anlægsøkonomien, der skulle også være styr på økonomien, når hverdagen igen viste sig.

Og derudover kan vi faktisk godt lide dig. Dit engagement og humør smitter, så du er rar at være sammen med. Og så er du en fremragende fortæller. Jeg havde for år tilbage som kulturudvalgsformand fornøjelsen at være sammen med dig på ture til andre Nordsø-byer som Stavanger, Hull og Rotterdam. Og her var oplevelsen af dig den samme. Til møderne om dagen var du skarp og konstruktiv, du blev også her hurtig et midtpunkt, fordi du både mestrede det faglige og det organisatoriske. Når møderne så var færdige, og vi om aftenen skulle slutte dagen med en øl, ja så var du igen midtpunktet med dine fortællinger og historier.

Kære Morten, jeg vil på bestyrelsens vegne sige dig tusind tak for 27 forrygende år. Du har sat dig så tydelige og markante spor, at din indsats her ikke vil blive glemt. Og på en dag som denne, skulle man jo sige lykke til med dit otium. Men jeg tror så ikke, at det der med otium er noget for dig lige nu. Du har garanteret så mange projekter for din fremtid, at det kan gøre enhver af os andre forpustet. Men lykke til med dit liv fremover.”