Foredrag

Rutineret formidler med tusindvis af arrangementer på bogen. Erfaring fra universiteter og internationale konferencer over diverse foreninger inden for bl.a. erhvervsliv, museer og kultur til folkeskole- og gymnasieklasser.

Mine foredrag tager bredt udgangspunkt i min erfaringsverden. Emnerne ligger tematisk inden for hovedgrupper som maritim historie, museums- og forskningsvirksomhed, turisme- og erhvervsudvikling. Mulighederne er mange, men her er nogle få eksempler på foredrag fra skuffen:

 

På Zarens Ordre – Med Bering og Spangsberg i Sibirien og Stillehavet 1725-43. Den spændende historie om de danskledede, russiske ekspeditioner, der i 1700-tallet lagde grunden til det, vi i dag kender som russisk fjernøsten.

 

 

 

 


Øerne i Vestindien – Historien om det tidligere Dansk Vestindien, øerne Skt. Croix, Skt. John og Skt. Jan, fra etableringen af den første danske koloni i begyndelsen af 1670’erne og frem til i dag.

 

 

 

 

 

129

Esbjerg Havn – Planerne om en havn ved Esbjerg blev født af nederlaget i 1864. Anlægsarbejdet var besværligt, men i løbet af få årtier voksede den nye havn op til at blive en af Danmarks største havne med en betydelig landbrugseksport til Storbritannien. Siden kom fiskeri og offshore energiproduktion til Esbjerg, hvis havn rummer en fascinerende historie om menneskelig foretagsomhed.

 

 

 

tekst manglerFanø i sejlskibstiden: Fanø rådede i slutningen af 1800-tallet over den største sejlskibsflåde i den danske provins. Siden 1700-tallet havde befolkningen specialiseret sig i søfart. Øens store sejlskibe var at finde overalt på de syv verdenshave, men måtte omkring 1900 se sig slået af dampskibene.

 

 

 

 

 

teksten manglerFra viking til borebisse – 50 generationer ved Vadehavet: om den maritime udvikling i Vadehavsregionen fra Ribes handel i vikingetid og middelalder over Rømøs kommandører og Fanøs sejlskibskaptajner til fiskeri, søfart og offshore i vore dages Esbjerg.

 

 

 

 

 

Historien om den danske olie: om opbygningen af olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen fra 1960’erne til i dag og om den danske offshoresektors udvikling fra et eksotisk islæt i dansk erhverv til en professionel, internationalt orienteret industri.

 

 

 

 

tekst manglerI storm og stille den sikre havn – sømandskonens historie: et epos om den glemte halvdel af sejlskibstidens maritime samfund; historien om kvinder, børn og familiens liv derhjemme. Om besøgsægteskaber og vilkår for samliv på trods af lange fravær og bevidstheden om havets told.

 

 

 

 

 

 

 

smallp1010410Marimeritus – et liv blandt havets folk: et egoforedrag om mit liv og virke som direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, tiden som præsident for de maritime museers verdensorganisation og et aktivt otium med tv-arbejde og forskning for bl.a. A.P. Møller-Mærsk.